Tagarchief: Verenigingen

Verkiezing dorpshuis van het jaar 2020

De BOKD organiseert in 2020 opnieuw de Verkiezing dorpshuis van het jaar. De aftrap van de verkiezing vindt plaats op donderdag 7 november in MFC de SPIL in Gasselternijveen.

Het thema van de verkiezing is ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?

Basis voor de verkiezing dorpshuis van het jaar is  de brochure ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn.” Dorpshuizen maken voor zichzelf een analyse en stellen een verbeterplan op waarmee zij zelf aan de slag gaan.

Voorbeeld: Het dorpshuis typeert zichzelf als dorpshuis plus (dak voor het verenigingsleven en organiseert zelf ook activiteiten) en willen een stap maken, bijvoorbeeld door bestaande functies te versterken of nieuwe functies aan het dorpshuis toe te voegen (functieverbreding). Dat kan zijn door:

 • Ontmoetingsfunctie te versterken (voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en alleenstaanden)
 • Koppeling met formele zorg te maken
 • meer culturele activiteiten te organiseren
 • meer activiteiten op het gebied van sport en bewegen te ontwikkelen
 • op zoek te gaan naar ‘nieuwe huurders’ (antwoord te vinden op de vraag wat ze met het leegstaande vastgoed willen gaan doen)
 • meer vrijwilligers aan het dorpshuis te binden
 • etc.

Het dorpshuis gaat een plan maken waar ze over een (half) jaar willen staan en gaat gaandeweg een plan bedenken hoe ze dat kunnen realiseren en wie of wat ze daarbij nodig hebben. Belangrijk is dat er een tussendoel moet worden geformuleerd dat op een x-moment tijdens de verkiezing wel gerealiseerd wordt. Als dat tussendoel gerealiseerd is ontvangen ze € 1.000,-. De winnaar van de verkiezing ontvangt € 1500,- extra.

Het maken van het plan kan dus al voldoende zijn voor deelname. Dat mag ook een plan zijn waar ze al mee bezig zijn. De BOKD gaat helpen bij het realiseren van de plannen. Indien nodig gaan we gaan op zoek naar organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun plannen.

Aftrap van de verkiezing op donderdag 7 november 2019 vanaf 20.00 uur

De aftrap van de verkiezing zal plaatsvinden in MFC de SPIL in Gasselternijveen, winnaar van de verkiezing dorpshuis van het jaar in 2017.

Wij hebben verschillende gastsprekers, waaronder:

 • Dagvoorzitter Boerin AgnesU kent haar van het programma ‘Boer zoekt vrouw’ en mogelijk ook als spreker over het (vrouwelijk) ondernemerschap en de agrarische sector. Daarover kan zij met passie vertellen, maar deze inwoonster van Gasselternijveen kan ook helemaal opgaan in de rol van dagvoorzitter.
 • Martin Ottevanger, Stephanie Rutgers en Anda Vonk van MFC de SPIL zullen vertellen over hun ervaringen met de verkiezing in 2017 en wat de titel hen heeft gebracht.
 • Hans Kuipers heeft als gedeputeerde o.a. de dorpshuizen in portefeuille. De gedeputeerde zal vertellen wat de provincie zoal doet om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren in het algemeen en voor dorpshuizen in het bijzonder.
 • Jan Jonker is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als hoogleraar duurzaam ondernemen en gespecialiseerd in ‘Nieuwe Business Modellen’. Met de introductie van het concept Nieuwe Business Modellen wordt duurzame waardecreatie centraal gesteld. Het idee van Nieuwe Business Modellen is gebaseerd op drie principes: duurzaam, circulair en inclusief. Deze business modellen hebben als uitkomst dat er tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) ontstaan. Jan Jonker werkt momenteel aan zijn 35ste boek. Ook publiceerde hij inmiddels ruim 150 artikelen, talloze columns en andere publicitaire ééndagsbijdragen. Hij staat bekend als een ligt activistische, scherpe, internationaal georiënteerde spreker die geen blad voor de mond neemt. Aan het eind van de dag gaat alles voor hem over de vraag hoe we met elkaar een transitie naar een andere economie organiseren.
 • Andries Middelbos zal een muzikaal intermezzo verzorgen waarbij hij zichzelf begeleidt op piano of accordeon. Andries is inwoner van Gasselternijveen en schrijft verhalen in het Drents en deed mee aan het Drèents liedtiesfestival in 2014 waar hij met het nummer Bruno de finale haalde.
 • Paul van Schie van de BOKD geeft uitleg over de opzet van de verkiezing, wijze van deelname, wijze van jurering en het prijzengeld.
 • Vakjury stelt zich aan u voor.
Dorpshuizen op TV
 • RTV Drenthe brengt in het tweede kwartaal van 2020 een bezoek aan de dorpshuizen die door de vakjury zijn geselecteerd voor deelname aan de verkiezing. RTV Drenthe werkt momenteel aan een nieuw format voor het TV programma ‘Dorpshuis van het jaar’.
 • Blijf Kijken gaat een film maken van de dorpshuizen die zijn geselecteerd voor deelname aan de verkiezing. Uw dorpshuis levert zelf een bijdrage aan de regie en uitvoering en deze film wordt uitgezonden op RTV Drenthe.
Follow up ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?’ op 25 november 2019

BOKD organiseert een praktische workshop voor dorpshuizen die willen deelnemen aan de verkiezing en willen stoeien met de vraag ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?’ Daarnaast geeft BOKD informatie en advies om een succesvolle aanvraag in te dienen.

 

https://www.bokd.nl/verkiezing-dorpshuis-van-het-jaar-2020/

Begraafplaats Drouwenerveen

begraafplaatsfotoIn Drouwenerveen ligt ook een begraafplaats, je kunt zien wie hier liggen via de website Graftombe.nl http://www.graftombe.nl/plaatsen.php?plaats=845

De geschiedenis van de begraafplaats in Drouwenerveen.
Voordat de begraafplaats in Drouwenerveen bestond werd men begraven op de begraafplaats die zich bevind op de hoek Drouwenerveen/Gasselternijveen. Nadat deze werd gesloten moesten de overledenen in Borger worden begraven.

begraafplaatsmapIn 1894 is een perceel grond aangekocht door de begravenisvereniging. Sinds die tijd ligt de begraafplaats langs de achterweg in Drouwenerveen (toen nog een modderige zandweg). Het perceel grond ter grote van 1 hectare werd gekocht van de familie. J.S. Reiling te Drouwenermond.
De kosten voor aankoop van de grond werden gedekt door er aandelen voor uit te geven. Per familie kon men 7 slagen (plaatsen) naast elkaar kopen. De minimumprijs was Hfl 22,50 gulden op het eerste blok Hfl 17,50 tweede blok.

Wanneer er in het begin van de vorige eeuw iemand kwam te overlijden dan werd de ochtend daarop om 8 uur de klok geluid zodat een ieder op de hoogte was dat er een sterfgeval was. De man in een zwart pak met zwarte hoge hoed en zwarte handschoenen (de leedaanzegger) kwam in de buurt van de overledene persoonlijk het leed aanzeggen.

Rouwbrieven werden door hem, vroeger lopend en later met de fiets, huis aan huis door het hele dorp bezorgd. Deze traditie werd tot begin jaren zeventig voortgezet.
Op de dag van de begrafenis werd de overledene naar het kerkhof gebracht. Dit gebeurde per lijkkoets, die werd getrokken door twee Friese paarden geheel in stijl opgetuigd. Familie, buren en verdere belangstellenden volgden te voet.

De lijkkoets stond, wanneer hij niet werd gebruik, in het huisje bij de begraafplaats.In vroeger tijden, toen de begraafplaats nog bij Gasselternijveen was, stond hij altijd in een schuurtje bij café Reiling op de hoek van de Hoofstraat en de Verbindingsweg. In 1995 is het café afgebrand.

In 1976 ging de vereniging van aandeelhouders over in “Stichting tot Instandhouding van een Begraafplaats te Drouwenermond”. De grafruimte die men koopt blijft tot in lengte van jaren eigendom.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 7 bestuursleden, die om de drie jaar aftredend of herkiesbaar zijn. Aangezien de stichting streeft om wat “jongere leeftijden” in het bestuur te krijgen, aangezien dan de stichting nog in lengte van jaren in stand kan blijven.

In 1994 is het 100 jarig bestaan gepast gevierd.

Het beheer van de begraafplaats is sinds 1995 in handen van Lambertus Kroezinga. Het onderhoud wordt door 2 personen gedaan.

Wie nog meer informatie over de begraafplaats wil of eventueel in het bestuur zitting wil nemen kan zich in verbinding stellen de secretaris/penningmeester G. Veldman
0599-512285.