Kalender

Heb je een gebeurtenis die je graag in de kalender wilt zien, stuur het event dan op via het contactformulier

jun
4
di
Jaarvergadering Stichting Zaalruimte Drouwenerveen 2019 @ Dorpshuis Het Vertier
jun 4 @ 20:00 – 21:00

Jaarvergadering Stichting Zaalruimte Drouwenerveen
Op 4 juni 2019 in HET VERTIER
Aanvang 20.00 uur. Beleidsraad 19.30 uur.

1 . Opening
2 . Ingekomen Stukken
3 . Mededelingen
4 . Notulen vorige jaarvergadering
5 . Verslag 2018
6 . Financiële zaken ( + actuele situatie)
Exploitatieopzet Zaalruimte Drouwenerveen 01-01-2019
7 . Technische Zaken

PAUZE

8 . Bestuursverkiezing: aftredend Albert Pepping en Henny Grasmeijer. (beide herkiesbaar)
9 . Huishoudelijke zaken
10. Vrijwilligers (alle voorkomende zaken)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Sinds 2002