Toneelvereniging Volhouden

volhouden

Volhouden – een stukje geschiedenis

De toneelvereniging VOLHOUDEN is opgericht in het jaar 1960. Het was de toenmalig caféhouder, wijlen de heer A. Baas, die de aanstoot gaf tot de oprichting.
Voordien was er wel een vereniging maar deze was ter ziele gegaan. Bij de oprichting werd de hoop uitgesproken dat deze vereniging het langer zou volhouden dan de vorige. Zo ontstond spontaan de naam van de toneelvereniging VOLHOUDEN.

De eerste jaren verliepen moeizaam. In 1964 werd een totaal nieuw bestuur gekozen en vanaf die tijd ging het voorspoedig mede dankzij genoemde A. Baas die toen al optrad als sponsor.

In 1966 is de toneel-vereniging toegetreden tot het D.A.T. (Drents Amateur Toneel), een groep van toneelverenigingen in Z.O. Drenthe die in vriendschappelijk verband een onderlinge competitie houden. Een jury beoordeelt de gespeelde stukken en bepaalt de rangorde. Ook worden persoonlijke prijzen uitgereikt. 5 dames en 5 heren prijzen. Tegenwoordig wordt ook een aanmoedigingsprijs gegeven voor nieuwe spelers/speelsters. Volhouden doet met wisselend resultaat nog steeds mee aan deze competitie.

De vereniging heeft ook minder goede jaren gekend. In 1993 brandde het café in Drouwenerveen af. Er gingen vele rekwisieten in vlammen op en ook de medaillekast met de gewonnen trofeeën ging verloren. Maar VOLHOUDEN deed haar naam eer aan en hield vol. Er werd elk jaar een stuk opgevoerd in buurdorp Buinerveen totdat dorpshuis HET VERTIER in 1998 werd geopend. Sindsdien wordt er weer thuis gespeeld. Meestal worden dialect stukken gekozen.

Hoewel niet alle leden uit het dorp komen is en blijft het toch de toneelvereniging VOLHOUDEN uit, van en voor Drouwenerveen.

De voorzitter zegt in zijn slotwoord elk jaar op de uitvoering al 52 jaar lang: ‘Tot ziens volgend jaar en volhouden’

Social Media:
https://www.facebook.com/toneelverenigingvolhouden/

Archief voorstellingen:  
https://drouwenerveen.com/blog/category/volhouden/

 

volhouden-team2015
Team 2015

Sinds 2002