Begraafplaats Drouwenerveen

begraafplaatsfotoIn Drouwenerveen ligt ook een begraafplaats, je kunt zien wie hier liggen via de website Graftombe.nl 

Voordat de begraafplaats in Drouwenerveen bestond werd men begraven op de begraafplaats die zich bevind op de hoek Drouwenerveen/Gasselternijveen. Nadat deze werd gesloten moesten de overledenen in Borger worden begraven.

begraafplaatsmapIn 1894 is een perceel grond aangekocht door de begravenisvereniging. Sinds die tijd ligt de begraafplaats langs de achterweg in Drouwenerveen (toen nog een modderige zandweg). Het perceel grond ter grote van 1 hectare werd gekocht van de familie. J.S. Reiling te Drouwenermond.
De kosten voor aankoop van de grond werden gedekt door er aandelen voor uit te geven. Per familie kon men 7 slagen (plaatsen) naast elkaar kopen. De minimumprijs was Hfl 22,50 gulden op het eerste blok Hfl 17,50 tweede blok.

Wanneer er in het begin van de vorige eeuw iemand kwam te overlijden dan werd de ochtend daarop om 8 uur de klok geluid zodat een ieder op de hoogte was dat er een sterfgeval was. De man in een zwart pak met zwarte hoge hoed en zwarte handschoenen (de leedaanzegger) kwam in de buurt van de overledene persoonlijk het leed aanzeggen.

Rouwbrieven werden door hem, vroeger lopend en later met de fiets, huis aan huis door het hele dorp bezorgd. Deze traditie werd tot begin jaren zeventig voortgezet.
Op de dag van de begrafenis werd de overledene naar het kerkhof gebracht. Dit gebeurde per lijkkoets, die werd getrokken door twee Friese paarden geheel in stijl opgetuigd. Familie, buren en verdere belangstellenden volgden te voet.

De lijkkoets stond, wanneer hij niet werd gebruik, in het huisje bij de begraafplaats.In vroeger tijden, toen de begraafplaats nog bij Gasselternijveen was, stond hij altijd in een schuurtje bij café Reiling op de hoek van de Hoofstraat en de Verbindingsweg. In 1995 is het café afgebrand.

In 1976 ging de vereniging van aandeelhouders over in “Stichting tot Instandhouding van een Begraafplaats te Drouwenermond”. De grafruimte die men koopt blijft tot in lengte van jaren eigendom.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 7 bestuursleden, die om de drie jaar aftredend of herkiesbaar zijn. Aangezien de stichting streeft om wat “jongere leeftijden” in het bestuur te krijgen, aangezien dan de stichting nog in lengte van jaren in stand kan blijven.

In 1994 is het 100 jarig bestaan gepast gevierd.

Wie nog meer informatie over de begraafplaats wil of eventueel in het bestuur zitting wil nemen kan zich in verbinding stellen de Contactpersoon J.R. Kruit  06-30 51 20 21

Sinds 2002