Tagarchief: Drouwenerveen

Voorstelling Toneelvereniging Volhouden 10 en 11 maart 2017

volhouden2016

 

EEN TOYBOY VERRIJKT HAAR LEVEN
Een vrolijk Drents blijspel in drie bedrieven door Harma Kiers-Kluitenberg, 6 dames, 5 heren + figuranten (2 dames, 2 heren)

De twie gezworen kameraoden, Marinus en Rob wilt saomen een schildersbedrief begunnen.
Deur een onverwachte logeerpartij van schoonmoeder Jantien verlöp niet alles volgens plan. Toyboy Gerrit gooit roet in het eten en döt de gemoederen hoog oplopen. En of daor wal voldoende kruud tegenop gewassen is om alle emoties in toom te hollen, is nog maor de vraog.

Een toyboy verrijkt haar leven, wordt gespeeld door toneelvereniging Volhouden in Dorpshuis Het Vertier op 10 en 11 maart 2016

Komt allen!

Meer info op de facebookpagina https://www.facebook.com/toneelverenigingvolhouden

Burendag Drouwenerveen 2015 – 27 september 2015

burendag2015Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het vierde weekend van september. Dit jaar vieren we Burendag in Drouwenerveen op 27 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

In Drouwenerveen is er op 27 september een BurenBrunch bij Dorpshuis Het Vertier van 11:00 tot 14:00

In samenwerking met de verenigingen in Drouwenerveen (Belangen, Tafeltennis, Biljarten, Darten, Toneel, IJsbaan, Speeltuin, e.v.a) wordt deze uitgebreide BurenBrunch gehouden bij Dorpshuis Het Vertier.
Bij mooi weer buiten, bij lelijk weer binnen.
Voor de kinderen is er een springkussen en is er een competitie koekhappen, blikgooien, worteltjesvangen en spijkerpoepen.
De Burendag bedoeld is voor de inwoners van Drouwenerveen en Bronnegerveen en de leden van de voornoemde verenigingen.

10 jaar Burendag
2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 10 jaar en dat mag gevierd worden! Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag. Dit is jouw moment om samen met de buurt een mooi jubileumfeest op te zetten.

Ontmoeting
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.  Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen ons daar graag in.

Je kunt je opgeven via onderstaand formulier of via het strookje dat binnenkort in je brievenbus valt.

Zie ook http://burendag.nl

Paasvuur dit jaar op Boerenrockterrein 1e paasdag 5 april

paasvuurDit jaar wordt het paasvuur voor omgeving Drouwenerveen gehouden op  5 april 2015, 1e paasdag op het Boerenrockterrein aan de verbindingsweg tussen Drouwenerveen en Drouwenermond.
De activieteit wordt georganiseerd door Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond en Belangenvereniging Drouwenerveen/Bronnegerveen

Om 20:00 uur wordt het paasvuur ontstoken

Koek en zopie aanwezig. Koffie, thee en ranja gratis.

Op zaterdag 4 arpil wordt de paasbult opgebouwd. Er is een kraan aanwezig. Zorg voor schoon snoeiafval en ongeverfd hout zonder metalen.
Boomwortels, knoesters,  pallets en mileubelastende materialen worden geweigerd.

Kosten: 2 euro per aanhanger

 

Veelgestelde vragen over het glasvezelproject

databaseInmiddels zijn we zes weken bezig om mensen te activeren voor glasvezel aan huis tussen Gieten en 2e Exloërmond. In die periode hebben we circa 500 mensen weten te vinden die graag meedoen met deze actie. We zijn er nog niet. Er zijn meer huishoudens nodig om de kostprijs voor aanleg redelijk te houden.

Er zijn een hoop vragen gerezen. Deze kunt u lezen en beantwoord zien in de FAQ over glasvezel: http://energieprovincie.nl/blog/veelgestelde-vragen-over-het-glasvezelproject/

Dit bericht werd geplaatst in Glasvez

Licht op groen voor glasvezel ook buiten Drouwenerveen en Buinerveen

ikkiesvoorglasvezelDe oproep van twee weken geleden om voor Drouwenerveen en Buinerveen snel internet mogelijk te maken heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Er kwamen naast een tachtigtal aanmeldingen uit beide dorpen nog eens meer dan honderd aanmeldingen uit andere dorpen binnen. Zo was er bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf dat spontaan aanbood om de aanleg van glasvezel van Drouwenerveen naar Drouwenermond voor zijn rekening te nemen. Ook in andere dorpen stonden spontaan mensen op om de belangstelling verder aan te wakkeren. Lees verder Licht op groen voor glasvezel ook buiten Drouwenerveen en Buinerveen

Digitaal Dorp Drouwenerveen

drouwenerveenbordDrouwenerveen, het dorpje waar wij wonen, is gelegen in het Hunzedal, op de eerste zandrichel aan de oostkant van de Hondsrug in Drenthe.Wie het op de kaart wil zoeken doet er goed aan met zijn wijsvinger vanaf Stadskanaal naar links te schuiven, daar ergens vindt hij, niet ver van de Drents-Groningse provinciegrens, een stipje met de naam Drouwenerveen.

Vroeger, in de Romeinse tijd, toen de Hondsrug nog een waddeneiland was (lees hier) , stroomde hier de zee in en uit. Later is door verzanding het land drooggevallen en in veen veranderd.(lees hier meer over veen)

Drouwenerveen ontstond toen omstreeks het eind van de 18e eeuw de eerste pioniers zich op een zandrug in het ‘Drouwener Moeras’ vestigden.

plaggenhutIn 1794 is er sprake van 6 bewoners, de armsten der armen, die onderdak vonden in schamele plaggenhutten. Zij werden de eerste turfgravers. Het hoogtepunt van de turfgraverij in de Drouwener Venen lag tussen 1850 en 1880. Het gebied werd in die jaren geleidelijk aan meer bewoond, doordat veenbazen primitieve stenen woonhuisjes bouwden voor hun vaste arbeiders. En ondertussen doorgingen met ze uit te buiten.

Na 1880, toen het veen was afgegraven en de verveningen ten einde liepen, ontwikkelde Drouwenerveen zich tot een boerennederzetting met veenkoloniale akkerbouw. Eerst kwam er boekweit te staan op de arme gronden. Men noemde Drouwenerveen dan ook een van de Boekweit- kolonies. Later, in de welvarender tijd tegen het eind van de 19e eeuw, was het inwoneraantal uitgegroeid tot meer dan 350. Het dorp kende een florerende landbouw, een begraafplaats, een kerkje, een tolhuis, een school, 6 kroegen, 2 bakkers, een melkboer, een dorpssmid, en nog wat andere kleine neringdoenden.

Drouwenerveen heeft een florerende begraafplaats. De school en het kerkje hebben nu een woonbestemming. Het was van de kleinste scholen van Nederland: een school uit 1886 die door de dorpsbewoners zelf werd onderhouden is door gemeentelijke bezuinigingen in 2005 opgehouden te bestaan.

Er is niets. is alleen nog een diervoederhandel als winkelnering. Er zijn wel veel zelfstandigen in het dorp. Deze beroepen lopen uit een van landbouwer tot webdesigner, van rietdekker tot hovenier, van hondenfokker tot projectmanagement, van fabrieksdirecteur tot predikant en van brandweerman tot leraar.

Drouwenerveen telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2009 253 inwoners (138 mannen en 115 vrouwen). Er wonen een 30 tal kinderen in alle leeftijden en gaan in de buurtdorpen naar school.Er is veel verenigingsleven, er zijn een tafeltennisvereniging, een toneelvereniging, een darts-club, biljartclub, een dansclub, een aerobicsclub, een bejaardensoos, een zusterkring, een ijsvereniging en een belangenvereniging. Het dorp bezit een deels zelf- gebouwd dorpshuis, een eigen dorpskrant en een eigen website.Het ‘doe-gehalte’ is hier trouwens verrassend groot.

Het bestaan van een school is in 2005 tot het verleden gaan behoren. Een van de kleinste scholen van Nederland: een school uit 1886 die door de dorpsbewoners zelf werd onderhouden is door bezuinigingsmaatregelen niet meer. Hierdoor is de toekomst van heel Drouwenerveen op het spel gezet, want waar geen school is vestigen zich geen jonge gezinnen en loopt het inwonertal en de bedrijvigheid terug. Laten we hopen dat dit doemscenario geen werkelijkheid wordt. Het is trouwens het lot van kleine kernen in de buitengebieden van de ‘moeder’-gemeenten die het beleid bepalen: ze zijn overgeleverd aan de zowel letterlijke als figuurlijke ‘afstand’ tussen bewoners en bestuurders.

Toch wonen de Drouwenerveners hier naar hun zin. Er is waardering voor de rust en de landelijke omgeving. Drouwenerveners hebben een wijde blik. Sommigen zouden wel wat meer ‘dynamiek’ willen zien en menen die met toerisme en recreatie binnen te kunnen halen. Terwijl juist het ontbreken ervan een aantal nieuwe inwoners heeft doen besluiten zich hier te vestigen.

Drouwenerveen heeft bewoners van allerhande soort en afkomst, het oorspronkelijke dialect is t Veenkelonioals(ook Klainkelonioals) dat is n Grunnegs dialekt dat proat wordt in de Grunnegs-Drìntse veenkelonien. t Veenkelonioals wordt deur summege toalkundegen zain as n apaart dialekt en nait as dail van t Grunnegs. Messchain omdat t ook Drìntse invlouden het, zo as de -chien veur bepoalde verklainwoorden.Meer ken je leze bie wikipedia in ‘t Nedersaxisch

Lees hier meer over de vroegere geschiedenis van Drouwenerveen en omstreken

Begraafplaats Drouwenerveen

begraafplaatsfotoIn Drouwenerveen ligt ook een begraafplaats, je kunt zien wie hier liggen via de website Graftombe.nl http://www.graftombe.nl/plaatsen.php?plaats=845

De geschiedenis van de begraafplaats in Drouwenerveen.
Voordat de begraafplaats in Drouwenerveen bestond werd men begraven op de begraafplaats die zich bevind op de hoek Drouwenerveen/Gasselternijveen. Nadat deze werd gesloten moesten de overledenen in Borger worden begraven.

begraafplaatsmapIn 1894 is een perceel grond aangekocht door de begravenisvereniging. Sinds die tijd ligt de begraafplaats langs de achterweg in Drouwenerveen (toen nog een modderige zandweg). Het perceel grond ter grote van 1 hectare werd gekocht van de familie. J.S. Reiling te Drouwenermond.
De kosten voor aankoop van de grond werden gedekt door er aandelen voor uit te geven. Per familie kon men 7 slagen (plaatsen) naast elkaar kopen. De minimumprijs was Hfl 22,50 gulden op het eerste blok Hfl 17,50 tweede blok.

Wanneer er in het begin van de vorige eeuw iemand kwam te overlijden dan werd de ochtend daarop om 8 uur de klok geluid zodat een ieder op de hoogte was dat er een sterfgeval was. De man in een zwart pak met zwarte hoge hoed en zwarte handschoenen (de leedaanzegger) kwam in de buurt van de overledene persoonlijk het leed aanzeggen.

Rouwbrieven werden door hem, vroeger lopend en later met de fiets, huis aan huis door het hele dorp bezorgd. Deze traditie werd tot begin jaren zeventig voortgezet.
Op de dag van de begrafenis werd de overledene naar het kerkhof gebracht. Dit gebeurde per lijkkoets, die werd getrokken door twee Friese paarden geheel in stijl opgetuigd. Familie, buren en verdere belangstellenden volgden te voet.

De lijkkoets stond, wanneer hij niet werd gebruik, in het huisje bij de begraafplaats.In vroeger tijden, toen de begraafplaats nog bij Gasselternijveen was, stond hij altijd in een schuurtje bij café Reiling op de hoek van de Hoofstraat en de Verbindingsweg. In 1995 is het café afgebrand.

In 1976 ging de vereniging van aandeelhouders over in “Stichting tot Instandhouding van een Begraafplaats te Drouwenermond”. De grafruimte die men koopt blijft tot in lengte van jaren eigendom.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 7 bestuursleden, die om de drie jaar aftredend of herkiesbaar zijn. Aangezien de stichting streeft om wat “jongere leeftijden” in het bestuur te krijgen, aangezien dan de stichting nog in lengte van jaren in stand kan blijven.

In 1994 is het 100 jarig bestaan gepast gevierd.

Het beheer van de begraafplaats is sinds 1995 in handen van Lambertus Kroezinga. Het onderhoud wordt door 2 personen gedaan.

Wie nog meer informatie over de begraafplaats wil of eventueel in het bestuur zitting wil nemen kan zich in verbinding stellen de secretaris/penningmeester G. Veldman
0599-512285.