Licht op groen voor glasvezel ook buiten Drouwenerveen en Buinerveen

ikkiesvoorglasvezelDe oproep van twee weken geleden om voor Drouwenerveen en Buinerveen snel internet mogelijk te maken heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Er kwamen naast een tachtigtal aanmeldingen uit beide dorpen nog eens meer dan honderd aanmeldingen uit andere dorpen binnen. Zo was er bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf dat spontaan aanbood om de aanleg van glasvezel van Drouwenerveen naar Drouwenermond voor zijn rekening te nemen. Ook in andere dorpen stonden spontaan mensen op om de belangstelling verder aan te wakkeren. Inmiddels is duidelijk geworden dat Drouwenerveen en Buinerveen aangesloten gaan worden via 2e Exloermond (ijsbaan). Dat betekent dat ook mensen uit Exloerveen en 2e Exloermond mee kunnen liften. Drouwenermond kan daar dankzij het bedrijfsaanbod al direct op aantakken. Op de corridor van Drouwenerveen naar 2e Exloermond zouden ook Bronnegerveen, Nieuw-Buinen en 1e Exloermond kunnen aanhaken als daar voldoende belangstelling blijkt te bestaan. De mensen uit Nieuw-Buinen die hun belangstelling al eerder via ECO-Oostermoer registreerden hoeven zich niet opnieuw te melden. De eerste spa gaat al in oktober de grond in. Dat gebeurt in Eexterzandvoort en Gieterzandvoort alwaar al eerder voldoende belangstelling was om glasvezel aan te leggen. Iedereen die zich aanmeldt wordt gratis aangesloten en betaalt dus niets voor de aanleg naar zijn huis en de aansluiting in zijn huis. Als men wacht totdat het glasvezelnet er ligt dan zijn daar wel kosten aan verbonden. Ook u kunt zich actief inzetten om de belangstelling in uw dorp verder aan te wakkeren door uw buren te bewegen zich aan te melden via energieprovincie.nl.

Status aanmeldingen

Startpunt Glasvezel