Tag archieven: dooien

Nieuwe ijsbaan voor Drouwenerveen

In de loop van 2024 zal begonnen worden met de aanleg van een betonnen ijs- en skeelerbaan naast dorpshuis “Het Vertier”  om zomers en winters te kunnen schaatsen. Zomers met wielen en in de winter met ijzers onder de voeten.  Het volledige bedrag voor de aanleg wordt gedekt door het “Gebiedsfonds Drentse Monden”.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden een aantal bomen  gerooid en  aangrenzende singels  uitgedund.  Met gesloten beurs is dit uitbesteed aan een aannemer. Hout is duur tegenwoordig..

nieuw ijsbaan uitgetekend op google maps
nieuw ijsbaan uitgetekend op google maps

zie ook: