Burendag 2014 in Drouwenerveen op 28 september

burendagBurendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het vierde weekend van september. Dit jaar vieren we Burendag in Drouwenerveen op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

In Drouwenerveen is er op 28 september een BurenBrunch bij Dorpshuis Het Vertier van 11:00 tot 14:00

In samenwerking met de verenigingen in Drouwenerveen (Tafeltennis, Biljarten, Darten, Toneel, IJsbaan, Speeltuin, e.v.a) wordt deze uitgebreide BurenBrunch gehouden bij Dorpshuis Het Vertier.
Bij mooi weer buiten, bij lelijk weer binnen.
Voor de kinderen is er een springkussen en kunnen er muffins versierd worden.
De Burendag bedoeld is voor de inwoners van Drouwenerveen en Bronnegerveen en de leden van de voornoemde verenigingen.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen ons daar graag in.

Je kunt je opgeven via onderstaand formulier of via het strookje dat binnenkort in je brievenbus valt.

 

Zie ook http://burendag.nl

Website Drouwenerveen is ververst

drv2002De website van Drouwenerveen.com bestaat al sinds 2002 en is als hobby opgezet door de webmaster in een tijd dat er nog alleen maar digibeten in Drouwenerveen woonden. Er is toen een overzicht gegeven van Drouwenerveen, haar geschiedenis, inwoners en aktiviteiten. In 2004 is de website geupdate door er een zelf geprogrammeerd ASP-CMS syteem voor te gaan gebruiken.

In 2010 beginnen mensen te begrijpen hoe handig internet is. De jeugd heeft ervoor gezorgd dat via Hyves internet in het dorp wat meer ontsloten is. Voor de meeste oudere bewoners hoeft het allemaal niet zo nodig, maar die sterven op een gegeven moment wel uit.

Inmiddels is de webmaster ook een beetje handiger geworden en ook slimmer. In plaats van te programmeren gebruikt hij het kant en klare en eenvoudig uit te breiden WordPress. De oude website van Drouwenerveen is zo goed als mogelijk geimporteerd via XML. Het enig wat er nog moet gebeuren is de boel een beetje herstructureren en de oude berichten die geen nut meer hebben verwijderen.

De Belangenvereniging heeft inmiddels in 2010 een eigen website gekregen en wordt niet meer door de webmaster van Drouwenerveen.com bijgehouden, die dat jarenlang heeft gedaan, omdat de besturen er het nut niet van inzagen. De pagina’s van de Belangenvereniging zijn ook sinds het begin van Drouwenerveen.com op het net te vinden.

De twitter account @drouwenerveen wordt alleen vanaf deze site en de webmaster zelf gebruik, daar is men Drouwenerveen over het algemeen nog helemaal niet mee bezig anno 2011.

In mei 2014 is de webserver gecrashed en door overmaat van ramp was ook de backup gefragmenteerd. De site is weer opgebouwd met gegevens van archive.org waar je de oude versies van drouwenerveen.com nog eens terug kunt zien: https://web.archive.org/web/*/drouwenerveen.com

Inmiddels is ook Drouwenerveen op Facebook van de partij: https://www.facebook.com/drouwenerveen

Waar ligt nou het Drouwenermoeras?

Af en toe krijg je van die leuke mails, zoals deze:

Geachte heer, mevrouw,

Een van mijn voorouders is op 8 oktober 1799 geboren te Drouwenermoeras, kunt u mij vertellen waar zich dat nu ongeveer bevindt? We komen binnenkort naar Drenthe en zijn nieuwsgierig waar we dit moeten zoeken.

Met vriendelijke groeten,

J.M.

Waar het Drouwener moeras lag dat weten we hier natuurlijk wel, dat was er voor de veenontginning begon. Hier was het overal moeras. Maar dat er daar mensen geboren werden, daar heb ik nooit zo bij stil gestaan. Bij het zoeken naar het juiste antwoord voor deze schrijver stuitte ik dan ook op en overweldigende hoeveelheid voorouders die hier in het moeras geboren zijn:

Om precies te weten waar die persoon dan geboren is, zou je een kaart moeten hebben van die tijd en die zijn er niet veel. Hier een kaart van Drenthe, gemeente Borger rond 1820 lijkt mij.

 

borgerHet is een kaart waar nog niet het hele moeras is afgegraven, maar ze zijn daar al een eind op weg. Op de kaarten van het Drents Archief is in 1850 al meer ontgint

 

kaart1850Een leuke manier om te kijken hoe Drenthe er uit zag in vroeger tijden, kun je zien op de website van het Drents Archief http://www.annodrenthe.nu/kaart  daar is een kaart uit 1634 te bekijken. Ook via de iPad of de Android kun je via een app de omgeving ook onderweg bekijken.

Maar waar precies het Drouwenermoeras lag, laten we in het midden.

drouwenermoeras

Waarom pasen, paasvuur, eieren, hazen?

paasvuurDe Paastijd

Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen (op zijn vroegst op 22 maart). De Paastijd duurt echter officieel van Paaszaterdag tot Drievuldigheidszondag (de laatste dag van het octaaf van Pinksteren).

Kerkelijke oorsprong

Nadat de Joden circa 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd, werden ze door God bevrijd. Hiervoor zette Hij onder meer allerlei plagen in. Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden vroeger lammetjes geslacht en speciale broden gegeten. Jezus is op deze herdenkingsdag (vrijdags) gekruisigd. Op zondag wilde men hem balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: Hij was uit de dood opgestaan. Met Pasen herdenken Christenen deze wederopstanding van Jezus.

Heidense oorsprong

Pasen zou zijn ontstaan uit een feest ter ere van de godin van de sensuele liefde of vruchtbaarheid: Astoreth/Astarte/Isjtar. Met grote orgieën werd gevierd dat de zon terugkwam en de natuur ontwaakte uit de winterse dood. Vroeger vond dit feest plaats rond 1 mei. De symbolen van deze godin waren de haas en het ei.

Een andere verklaring is dat Pasen afstamt van een feestdag ter ere van de godin van de dageraad: Eostre, of van een lentefeest ter ere van de Teutoonse godin van licht en lente: Eastre. Het feest was bedoeld om de demonen van de winter te verjagen. Vaak werden hierbij paasvuren aangestoken op heuveltoppen. Veel van de symbolen rond het moderne Paasfeest zijn in deze heidense feesten terug te vinden.

Zoals bij zoveel van onze feestdagen is ook hier een heidens gebruik dat moeilijk uit te bannen was door de kerk (wijselijk) verbonden aan de Christelijke viering ervan. De overeenkomsten zijn ook eenvoudig te zien: het herrijzen van de zon vs. het herrijzen van Jezus.

Bron: http://www.vanharte.nl/kal_pasen_achtergrond_oorsprong.htm

Tegenwind waait hard in de Veenkoloniën – #windmolen-debacle

projecten-veenkolonienDen Haag heeft geen enkel idee hoe de veenkoloniën in elkaar zitten. Men denkt daar waarschijnlijk dat het een groot gebied is met weinig huizen en bewoners. Of men denkt dat de bevolking, net zo als 150 jaar geleden, bij de start van de ontginning, alleen uit paupers bestaat. Niets is minder waar. Er zijn vele randstedelingen komen wonen vanwege rust en ruimte. En om die ruimte gaat het nu. Is het jalouzie van de haagste ambternarij, dat wij hier wel mooi wonen en zij in een flatje aan de Hoefkade?

Den Haag is al verkeerd geinformeerd over de mogelijkheden tot plaatsing van windmolens in het gebied, maar het ergste is dat door de ontwetendheid, onachtzaamheid en onvoorzichtigheid, men niet in staat is geweest om voor voorlichtingsbijeenkomsten een aantal plekken te vinden die IN het gebied liggen. Nee, de voorlichtingsbijeenkomsten liggen ver BUITEN het gebied waar de molens komen, waar mensen wonen die geen zicht hebben op de molens. Er wordt weer door de ambtenarij voorbijgegaan aan de werkelijkheid.

In een brief van economische zaken laat men weten dat er buiten het gebied geen grote gelegenheden zijn om mensen te ontvangen. Een sporthal komt niet in aanmerking. De brief heb ik wel gelezen, maar kan hem niet meer vinden op het net.

Meer informatie bij http://www.tegenwindveenkolonien.nl/

Regionaal Windpark Grenslijn Drenthe geeft een mooier landschap dan alleen Drentse Monden

Windpark-Grenslijn-Drenthe-2Een windmolenpark, dat zie ik niet zo zitten, maar onderstaande manier van het plaatsen van windmolens kan het landschap in alle gevallen tot kunstwerk verheffen.

Wanneer mensen in hun inspraak schrijven dat ze een lijnvorming windpark willen en dat ze per gezin een stukje van het windpark willen zou inspraak nog enige effectieve  invloed kunnen hebben.
bron:  http://www.duurzamebrabanders.nl

Enkele boeren in de gemeente Borger Odoorn hebben een windpark project gestart, Drentse Monden. In een strook langs de grens met de provincie Groningen moet een groot windpark komen . Maar door de hoge ambitie en de beperkte ruimte gaat dat er niet mooi uit zien. Het is daarom beter het windpark te verdelen over de 4 gemeentes langs de noord oost grens van de provincie Drenthe, Windpark Grenslijn Drenthe.

De boeren rekenen op de Rijks Coördinatie regeling omdat het totale windpark groter is dan 100 MW. Hierbij gaat het rijk de ruimtelijke plannen door de procedures begeleiden. Uiteindelijk kan het rijk gemeente en provincie passeren. Toch kunnen de inwoners van de gemeente, de raad en de provincie nog wel degelijk een rol spelen en een beetje grip houden op hun eigen landschap.

Dan moeten ze zelf een windpark ontwerp maken, en daarmee zelf bepalen waar zij zelf windmolens in het gebied willen. Het rijk zal dat graag volgen als dat ontwerp meer draagvlak heeft dan het plan van de boeren.

Rijksbelang 6000 MW in 2020
Het belang van het rijk is dat er in 2020 6000 MW windpark gebouwd is. Dat moet omdat ze dat hebben toegezegd aan de EU. De hele EU wordt duurzamer en Nederland hobbelt beschamend achterop. Nederlanders vinden met minstens 70% windenergie de beste vorm van duurzame energie.
Maar windparken zijn ook een kans voor de inwoners, een gezin dat 3 tot 5000 EUR investeert in het gemeenschappelijke windpark, wekt zijn eigen duurzame stroom op. Die stroom kost verder niets, er zijn alleen kosten voor dienstverlening en belasting.
Bovendien krijgen deelnemers meer grip op het proces. Maar dan moeten ze het spel wel meespelen. Dat kan door zelf een betere windpark ontwerp te maken.  De gemeentes in het gebied hadden dat al eerder kunnen doen, dan hadden de boeren meteen een kavel in dat plan kunnen krijgen. Nu komen ze zelf met een plan, en dat is zo groot, dat dat een beetje vol landschap op zou kunnen leveren.
Het rijk had natuurlijk ook zelf een mooi landschap met windmolens kunnen ontwerpen, maar dat interesseert haar kennelijk niet zo veel.

Grondeigenaren en windrechten
Wat moeten de boeren nu wiens grond niet benut kan worden als het windpark mooier wordt ontworpen?
De getoonde lijn is slechts een voorbeeld, Het belangrijkste is dat het windpark een enkele lijn is, en geen verzameling korte lijnen, die her en der in het landschap staan.
De boeren met hun grond willen meedoen krijgen een soort windrecht. Het recht om aandeelhouder te worden in het windpark.
De grond van alle boeren die mee willen doen, vormt het zoekgebied voor de lijn. In de stukken grond van al de deelnemende boeren wordt een lijn ontworpen. Doordat het windpark een lijn moet worden, (mooiste landschap) zullen niet alle boeren een of meer windmolens op hun land krijgen. De boeren die wel mee willen doen en geen stukje windpark op hun grond hebben, krijgen een windrecht, het recht om aandeelhouder te worden in het windpark.
Burgers zonder landbouwgrond krijgen het recht om aandeelhouder te worden voor een klein stukje, waarmee ze voor het eigen gezin en de elektrische auto duurzame stroom op te wekken.

Boeren krijgen dan windrechten  in verhouding met de grond die ze ter beschikking kunnen stellen. Burgers alleen voor zichzelf. De burgers die in het gebied wonen krijgen daarbij natuurlijk voorrang.

Op het Windparken Wiki kan worden ingezoomd op het  ontwerp van het plaatje Windpark Grenslijn Drenthe

Windmolenpark funest voor LOFAR

lofar-centrumkaartDWINGELOO – ‘Een groot windmolenpark in de Veenkoloniën is funest voor de radiotelescoop Lofar.’ dat zegt Peter Bennema van Astron, initiatiefnemer van Lofar.

Twee particuliere stichtingen, Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenenergie willen op één kilometer afstand van de telescoop zeventig windmolens neerzetten.

“Ze geven een elektromagnetisch signaal afgeven en dat stoort op de ontvangst. De dynamo zorgt voor storing als we signalen uit de ruimte willen opvangen,” zegt Bennema. “We zouden graag willen dat de windmolens verder van het Lofar -project gezet worden.” Hij pleit ervoor de windmolens op een afstand van vier tot zes kilometer van radiotelescoop Lofar te bouwen.

De provincie Drenthe wil de bouw van windmolens bij de LOFAR-radiotelescoop in Exloo tegenhouden. Als het windmolenpark er komt zijn, volgens gedeputeerde Anneke Haarsma, de miljoenen die in de telescoop zijn gestoken kapitaalvernietiging.

Windmolens in de Monden, ja of nee?

Er gaan veel spookverhalen de ronde over de windmolens die men wil plaatsen in de veenkoloniën. Zo zouden de windmolens al op de begraafplaats in Drouwenerveen komen te staan.

De minimale afstand vanwege slagschaduw is 12 keer de rotordiameter (handboek Risicozonering Windturbines), dat is voor de windmolens in dit geval 12*130=1560 meter. Dit is de afstand van het laatste huis op de verbindingsweg (dus net voor de begraafplaats) tot de uitspanning De Gulle Boergondier(vroeger De Tolplaats).
Windturbines moeten op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. De beste afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Dat is dus 130*5= 650 meter. Een kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal profiteren van de wind. Het rendement daalt daardoor. Bovendien is het rendement van enkele grote windturbines groter dan een grote hoeveelheid kleine turbines.
Hieronder zijn cirkels van 1,5 km getrokken om woonhuizen. De onderste helft van de cirkel zou vervallen, omdat daar de zon vandaan komt. Je kunt zien dat er maar een paar plekken zijn waar windmolens kunnen staan. Voor de onderlinge afstand komt dat neer op ongeveer de straal van de cirkel.

Het aantal molens dat daadwerkelijk geplaatst kan worden komt bij lange na niet aan de 70. Misschien de helft!
In onderstaand plaatje zou je ook de de kans op vallende wieken uit overheersende windrichtingen kunnen teken. Dan komen er  ellipsen bij  met kansen op vallende wieken. Maar dan toch blijft het lastig om het gewenste aantal molens kwijt te raken!

Op deze pagina wat informatie over dit onderwerp.

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

Nieuwe energie voor Drenthe
De Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond (SDEE) en Raedthuys Windenergie maken momenteel werk van de realisatie van een windenergiepark in de gemeente Borger-Odoorn. Wellicht had u hierover al iets vernomen. De samenwerking vertegenwoordigt meer dan 120 lokaal gevestigde agrariërs. Maar het park biedt kansen voor iedereen in het gebied, het geeft nieuwe energie. Omwonenden en ondernemers willen wij daarom uitnodigen te participeren in het project. Dat kan op allerlei manieren. We gaan graag met u om tafel.
Zie http://www.dedrentsemonden.com/

Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten
Dit windpark zal aan de algemene randvoorwaarden moeten voldoen die gelden voor alle windparken. Er is onderscheid te maken tussen harde normen waar te allen tijde aan voldaan dient te worden, zoals bijvoorbeeld voor slagschaduw, en richtlijnen waarvan eventueel afgeweken kan worden, zoals bij een aantal veiligheidsafstanden uit het handboek Risicozonering Windturbines het geval is.

Hier worden enkele algemene voorwaarden beschreven:

 • Het handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005) geeft de (methode voor het berekenen van de) minimale afstanden tot (bedrijfs)woningen en gevoelige objecten. De windturbines zullen worden bekeken op afstanden die worden bepaald op basis van het handboek. Zie risicozonering windturbines
 • De windparken zullen tevens moeten voldoen aan de (nieuwe) geluidsnorm, Lden47, opgenomen in Wijziging milieuregels windturbines (sinds 1 januari 2011 in werking).
  Zie: http://www.geluidnieuws.nl/2011/juli2011/wind.html
 • De beleidsregel voor het plaatsen van windturbines in, op of over Rijkswaterstaatswerken, van het ministerie van I&M bepaalt de minimale afstand tot wegen en vaarwegen.
 • Voor plaatsing van windturbines in de nabijheid van een buisleiding dient toestemming verkregen te worden van de eigenaar. Door het plangebied van Windpark De Drentse Monden loopt een hogedruk aardgasleiding, eigendom van Gasunie. Hiervoor zal een risicoanalyse uitgevoerd worden.
  ZIe: http://www.windenergie.nl/64/onderwerpen/milieu-en-omgeving/risicozonering
 • Door Defensie, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland worden beperkingen gesteld aan de plaatsing van windturbines, vanwege de veiligheid van de luchtvaart. Het betreft “funnels” bij (militaire) luchtvaartterreinen, laagvliegroutes, laagvlieggebieden en luchtvaartbeveiligingszones (LVB-zones).
  Zie http://www.windenergie.nl/147/onderwerpen/milieu-en-omgeving/vliegveiligheid
 • Andere algemene voorwaarden voor windparken hebben betrekking op de afstand tot hoogspanningsleidingen en spoorwegen. In het MER zal aansluiting worden gezocht op het Handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005).  Zie http://www.windenergie.nl/site/file.php?file=81

Conceptnotitie Reikwijdte en Detail
Belangrijkste doel van deze concept notitie reikwijdte en detail – „concept‟ omdat definitief vaststellen door het bevoegd gezag pas gebeurt na de inspraakperiode – is het vaststellen van reikwijdte en detailniveau van het op te stellen gecombineerde MER. Daarnaast beoogt de concept notitie reikwijdte en detail tevens alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen activiteiten. Het gaat daarbij om de bestuursorganen, zoals de gemeente Borger-Odoorn, omliggende gemeenten en de provincie Drenthe, maar ook om burgers, milieuorganisaties en andere belanghebbenden. De concept notitie reikwijdte en detail zal ter inzage worden gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen kenbaar te maken. De concept notitie reikwijdte en detail wordt ook voorgelegd aan alle adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet geraadpleegd moeten worden over reikwijdte en detailniveau van het MER. Het raadplegen van de Commissie m.e.r. is in deze fase niet verplicht, maar er wordt toch voor gekozen om de Commissie m.e.r. een advies te laten uitbrengen. Bij het opstellen van het MER zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de ingediende zienswijzen, de reacties van betrokken bestuursorganen en het advies van de Commissie m.e.r.

Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden

Naar een evenwichtige opwekking van duurzame elektriciteit.
Henk Bulder scheef een opstel over hoe het ook anders kan dan megawindmolens plaatsen.
Zie pdf: evenwichtige-opwekking-duurzame-elektriciteit

Platform Storm Over Windmolens in de Monden
Hier vind je veel informatie over de tegenstrijding berichtgeving en de manipulatie door belanghebbenden van informatie.
http://www.platformstorm.nl

Groot krantenartikel over Windmolens in de Monden

http://www.platformstorm.nl/downloads/wiwu_bijlage.pdf

Vereniging Tegenwind Hunzedal
VÓÓR BEHOUD VAN DE NATUUR, DE VOORZIENINGEN, DE RUST EN DE RUIMTE en daarom TEGEN WINDMOLENS IN DIT GEBIED
http://www.tegenwindhunzedal.nl/

Het platform “Tegenwind N33″
Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsadviesraden van Meeden en Muntendam en betrokken inwoners van Muntendam, Meeden, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk en Zuidwending.

http://www.tegenwindn33.nl/

Overige links:

http://www.duurzameenergie.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie

http://energieprovincie.nl

Sinds 2002