Voorlichtingsbijeenkomst “snel internet met glasvezel aan huis”

glasvezel2-300x145UPDATE: Een verslag van de voorlichtingsbijeenkomst van 22 september is te vinden op de website van Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++)  http://energieprovincie.nl/voorlichtingsbijeenkomst-snel-internet-met-glasvezel-aan-huis/

 


22 september 2014 om 19:30 uur zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor de mensen die zich als belangstellende hebben aangemeld. Alleen de belangstellenden die in dorpen wonen die op de route van de eerste aanleg liggen zullen worden uitgenodigd. De rest zal moeten wachten tot er in het betreffende dorp voldoende belangstelling is.

De uitnodigingen worden rond 15 september per e-mail verstuurd. Mochten er onverhoopt meer aanmeldingen zijn dan we in de zaal kunnen onderbrengen dan zal er een tweede avond worden gepland.

Tijdens de voorlichtingsavond krijgt u antwoord op de vragen “waar wordt er wanneer aangelegd? en “hoe gaat dat in zijn werk?” maar ook alle andere vragen die nu nog bij u leven zullen naar beste vermogen worden beantwoord.

bron:  http://energieprovincie.nl/voorlichtingsbijeenkomst-snel-internet-met-glasvezel-aan-huis/