Uitnodiging Algemene Ledengadering 2021/2022 IJsvereniging “Nooitgedacht”

Op  donderdag 29 september 2022 is er een Algemene Vergadering van IJsvereniging Nooitgedacht.
Het wordt een dikke vergadering vanwege alle gemiste vergaderingen in de voorgaande jaren.

De aanvang van de vergadering is om 20:00 uur in dorpshuis Het Vertier te Drouwenerveen.

Agenda:

 1.  Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2017 / 2018
 4. Jaarverslag van 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
 5. Financieel Verslag 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  • Ubertus Siegers is statutair aftredend, niet herkiesbaar
  • Jaap van Naerssen statutair aftredend, niet herkiesbaar
  • Roelof de Jonge statutair aftredend, niet herkiesbaar
   • Er hebben zich inmiddels 5 kandidaten aangemeld om in het bestuur plaats te nemen:
  • Robbert Krol
  • Harrie Torenbos
  • Gerwin Ebbing
  • Gert Jan Wubbels
  • Roelof Timmermans
   • Leden die zich ook nog willen aanmelden als bestuurslid kunnen zich melden tot 1 uur voor de vergadering
 8. Pauze
 9. Introductie nieuw bestuur
 10. Ontwikkeling & plannen 2022/2023
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Informatieavond nieuwe ijsbaan Drouwenerveen 8 september 2022

In april jongstleden zijn de inwoners van Drouwenerveen geïnformeerd betreffende de mogelijke realisatie van een ijsbaan/betonbaan naast dorpshuis “Het Vertier”.

Inmiddels zijn wij weer een stukje opgeschoten in de procedure om dit plan te realiseren, vandaar dat wij de inwoners van Drouwenerveen dit plan willen voorleggen.
Dit is dan het moment dat wij jullie uitnodigen op donderdag 8 september om 20.00 uur in dorpshuis  “Het Vertier”, op deze avond heeft men nog de mogelijkheid om eventuele andere plannen in
combinatie met de ijsbaan in te dienen en mogelijk te realiseren, mits dit in het budget past.
Deze avond zal tekst en uitleg worden gegeven betreffende het aanleggen van deze baan.

Namens stichting “Frisse Wind Drouwenerveen”
Rini Hulshof
Mirjam Kruit
Wineke Koomans
Hilco Jager
Lukas Hoenderken

Camping de Witte Buizerd in andere handen en gaat door!

De meeste Nederlanders zullen deze zomer inpakken voor hun zomervakantie.
Wij pakken deze zomer in voor onze verhuizing. Een verhuizing naar een nieuw huis, een nieuw dorp en een nieuwe vorm van leven. Op naar Drenthe waar wij onze droom gaan waar maken.
Een minicamping is iets waar we laatste 3 jaar mee bezig zijn geweest in ons hoofd maar nu is het iets wat werkelijkheid gaat worden. 1 augustus zijn wij trotse eigenaren van camping de Witte Buizerd. Een camping die door de vorige eigenaren met veel werk en liefde is opgebouwd. De komende periode zullen we steeds meer aanpassen, waaronder ook de website, want we willen graag nog beschikbaarheid bieden voor campinggasten dit seizoen. Wanneer precies? als wij het weten dan zullen we dit op de website vermelden en berichten op social media. Wie weet tot snel.. Je bent meer dan welkom op onze camping ‘De Witte Buizerd’ in Drouwenerveen. Groetjes Don, Lindy en Demy

 

Historie

Van paardenwei tot voedselbos
In 2011 kochten Harro en Anke, na wat gesnuffel aan de randen van het land, een boerderij in Drenthe. Dat er 1,9 hectare grond bij zat, was voor hen geen bezwaar.
“Ruimte en vrijheid, dat was wat we zochten en die vonden ze hier. Tegelijkertijd vonden we in het landschap intimiteit en beschutting. De plek had door zijn ligging genoeg potentie om er iets moois van te maken, vonden we. Later, toen we er een tijdje woonden, ontdekten we pas hoe uniek deze locatie is.
Drouwenerveen ligt tussen het zand van de Hondsrug en het veen van de veenkoloniën. Twee totaal verschillende landschappen, met een eigen historie en zelfs een eigen cultuur. Het is bijzonder om beide kanten zo binnen handbereik te hebben.
Bijna twee hectare grond
Onze voorgangers hadden paarden gehad en het grootste deel van het terrein was een paardenwei. Wij zagen een andere bestemming voor ons, zonder dat al van meet af aan vaststond welke. Een minicamping, een natuurterrein, een boomgaard? We begonnen met paadjes maaien in het weiland en de rest van de grassen maar lekker te laten groeien.
De eerste jaren hebben we zo’n driehonderd struiken en bomen geplant. Sprieterige stekjes van snelgroeiende soorten, soorten met fraaie bloemen, vruchtdragende soorten of soorten met mooi blad in de herfst. We hebben een poel gegraven en het land vooral niet te veel gestuurd.

Landschapsbeheer Drenthe zette ons op het spoor van fruitbomen. Hoogstam appels, pruimen en kersen van ‘vergeten’ soorten als Drents Paradijs of Reine Claude Verte. Dat we zo een kleine bijdrage zouden leveren aan de biodiversiteit, sprak ons aan.

De Witte Buizerd

De minicamping kwam er niet, maar in het achterhuis van de boerderij hebben we al die tijd een Bed en Breakfast. Op het kampeerveldje staat een retrocaravan die we verhuren. Ook vinden we het heel leuk als er af en toe wat tenten of caravans staan, maar dat is ook precies de schaal die we prettig vinden. De biodiversiteit is voor ons ‘leading’.

Organisch proces

Na de eerste aanplant volgden de jaren van verder ontwikkelen en zien hoe alles groeide. We hadden inmiddels twee boomgaardjes, twee poelen en een natuurterrein met een flink aantal bomen en struiken. Het werd al wat! Onze bezoekers en gasten vonden het leuk en wij genoten ervan. Langzamerhand kreeg het terrein meer vorm. We maakten een takkenwal, en nog een. We zaaiden een wildebloemenwei in voor de bijen en insecten. Eigenlijk ontwikkelde het terrein ‘vanzelf’ in de richting van een voedselbos.

Voedselbos
Biodiversiteit! Met alles wat we planten, proberen we die te vergroten. We kiezen voor vruchtdragende struiken en bomen. We kunnen elk jaar oogsten: noten, frambozen, zwarte bessen, vlierbessen, appels en straks ook kersen en pruimen. Reeën, vogels, vlinders, bijen en talloze vliegende en kruipende insecten weten de weg op het terrein. De Witte Buizerd wordt meer en meer een voedselbos. We zijn blij dat ook onze gasten volop van deze bijzondere plek genieten. Wanneer je dit leest en eens langs wil komen om rond te kijken, te helpen of advies te geven, voel je vrij. Je bent van harte welkom!

 

Sinds 2002