Categoriearchief: drouwenerveen

Wijziging ophaaldata oud papier Drouwenerveen

In de gemeente wordt oud papier door verschillende scholen en verenigingen samen met de bedrijven Virol en Van der Hende ingezameld.

Vanaf 1 januari zamelt Virol oud papier eenmaal per vijf weken in. De reden hiervoor is onder andere een veranderende wet- en regelgeving voor beroepschauffeurs die het oud papier inzamelen. Door de wijziging wordt de CO2-uitstoot verminderd.

De wijziging geldt voor de dorpen Borger, Bronneger, Bronnegerveen, Drouwen, Drouwenerveen, Eeserveen, Odoorn en Odoornerveen.
Hieronder het overzicht Bronneger, Bronnegerveen, Drouwen, Drouwenerveen

Overige dorpen: 
https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Nieuws/2017/Overzicht_nieuwe_data_inzameling_oud_papier.pdf

Wethouder Buitelaar brengt bezoek aan Drouwenerveen

60kmhNa de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de belangenvereniging Drouwenerveen&Bronnegerveen was er ruimte voor het in gesprek gaan met vertegenwoordigers vanuit de gemeente Borger-Odoorn.

Aanwezig waren:

  • Dhr.  Freek Buijtelaar, wethouder (ruimtelijke en duurzame  ontwikkeling, vergunningverlening, openbare ruimte en verkeer);
  • Dhr. Bé Haak, hoofd van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan
  • Mw. Bianca de Rijk

Een analyse van de snelheidsmeting afgelopen zomer wordt door Bé Haak verzorgd.  Zichtbaar werd dat 85% van de weggebruikers zich houdt aan de snelheid van 80 km/u. Een merendeel heeft een snelheid tussen de 60 en 70 km/u.  De gemeente is het met de belangenvereniging eens dat 80 km/u een te hoge snelheid is voor Drouwenerveen.  Zodra er gelden ter beschikking zijn zal er worden gekeken of er iets met de maximale snelheid gedaan kan worden.

Ook het bermbeheer komt ter sprake, hier zal ook wat aan gedaan moeten worden, afschaven etc.

Vervolgens was het woord voor Bianca de Rijk, Bianca vertelde over de mogelijkheden om duurzaamheidsleningen af te sluiten om verbeteringen m.b.t. duurzaamheid aan de woning te financieren.

Verder was er de mogelijkheid om met elkaar en de vertegenwoordigers vanuit de gemeente van gedachten te wisselen via verschillende onderwerpen

Paasvermaak in Drouwenerveen

Met pasen zijn er diverse activiteiten in Drouwenerveen.

Paasfeestje voor de kids

paaskindAllereerst organiseeert de jeugdcommissie een gezamenlijke activiteit voor alle kinderen uit Drouwenerveen en Bronnegerveen .  Op Goede Vrijdag  25 maart  is er het

Paascircuit

De kinderen zullen in groepjes diverse onderdelen en opdrachten uit gaan voeren met als thema: Pasen

Opgeven via jeugddrouwenerveen@gmail.com voor 20 maart

Meer info: http://drouwenerveen.com/activiteit/paasfeestje-voor-de-kinderen/

Neutischieten

neutieschiethaasOp eerste paasdag  27 maart is er het ouderwetse Neutischieten in dorpshuis “Het Vertier”

Komt allen, toegang gratis, aanvang 13:30

Spelregels: http://drouwenerveen.com/activiteit/neutischieten-in-het-vertier/

Paasvuur

Laag Soeren, 11 april 2009. Paasvuur in weide aan de Badhuislaan Editie Arnhem Veluwezoom Foto: Marc Pluim
Laag Soeren, 11 april 2009. Paasvuur in weide aan de Badhuislaan
Editie Arnhem Veluwezoom
Foto: Marc Pluim

Op eerste paasdag organiseren Plaatselijk belang Drouwenermond, Belangenvereniging Drouwenerveen/Bronnegerveen en Stichting Boerenrock een paasvuur op de verbindingsweg tussen Drouwenerveen en Drouwenermond.

Dit jaar is er muziek van DJ Koos Darwinkel. Er is tevens een tent waar koffie/thee/ranja (gratis) gehaald kan worden. Er zal fris, bier en andere schnaps verkocht worden. Ook broodjes hamburger en braadworst is te verkrijgen.

http://drouwenerveen.com/activiteit/paasvuur-eerste-paasdag-drouwenermond/

voorjaarsschoonmaak 2016 in Het Vertier met NLdoet

nldoet2016We gaan de binnen- en buitenkant van dorpshuis HET VERTIER een goede schoonmaakbeurt geven. Dakgoten reinigen en het hoge gedeelte schoonmaken. In de middagpauze gezamenlijk eten.

Het eindresultaat is dan een fris en fruitig uiterlijk, schone en opgeruimde binnenruimtes.

Locatie

Hoofdstraat 16  A;
9525 TE Drouwenerveen

 Wanneer?

Zaterdag 12 maart 2016

http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=8940

Burendag Drouwenerveen 2015 – 27 september 2015

burendag2015Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het vierde weekend van september. Dit jaar vieren we Burendag in Drouwenerveen op 27 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

In Drouwenerveen is er op 27 september een BurenBrunch bij Dorpshuis Het Vertier van 11:00 tot 14:00

In samenwerking met de verenigingen in Drouwenerveen (Belangen, Tafeltennis, Biljarten, Darten, Toneel, IJsbaan, Speeltuin, e.v.a) wordt deze uitgebreide BurenBrunch gehouden bij Dorpshuis Het Vertier.
Bij mooi weer buiten, bij lelijk weer binnen.
Voor de kinderen is er een springkussen en is er een competitie koekhappen, blikgooien, worteltjesvangen en spijkerpoepen.
De Burendag bedoeld is voor de inwoners van Drouwenerveen en Bronnegerveen en de leden van de voornoemde verenigingen.

10 jaar Burendag
2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 10 jaar en dat mag gevierd worden! Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag. Dit is jouw moment om samen met de buurt een mooi jubileumfeest op te zetten.

Ontmoeting
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.  Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen ons daar graag in.

Je kunt je opgeven via onderstaand formulier of via het strookje dat binnenkort in je brievenbus valt.

Zie ook http://burendag.nl

Bezoek van B&W aan Drouwenerveen

 

drouwenerveenIMGP7321Op maandag 18 mei jl. hebben we bezoek gehad van het College van B&W van de Gemeente Borger-Odoorn, samen met een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente. De plek van samenkomst was in dorpshuis “Het Vertier”

Vanaf 17:00 uur hebben we, als Belangenvereniging, de bezoekers door middel van een PowerPoint presentatie een indruk gegeven van het dorp Drouwenerveen. We hebben de mooie zaken van het dorp gepresenteerd, maar ook zaken waar we ons als Belangenvereniging zorgen over maken.

Onderwerpen die o.a. ter sprake kwamen waren:

  • De straatverlichting
  • De verkeersveiligheid rondom een aantal kruisingen / splitsingen van wegen.
  • De maximum snelheid in ons dorp.
  • De bermen aan het Zuideind.

Na de presentatie hebben we een kleine wandeling gemaakt om een aantal van deze situaties in het dorp te bekijken.

Zowel het bestuur van de belangenvereniging als het College was we verheugd over de grote opkomst na het officiële gedeelte. Het was een ontspannende bijeenkomst waarbij onder het genot van een hapje en een drankje kon worden gesproken met wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren.

Rond 21:30 uur was de bijeenkomst ten einde en konden we terugkijken op een geslaagde ontmoeting met de bestuurders van de gemeente. Ook de vrijwilligers van Het Vertier hebben door hun goede verzorging hier een groot aandeel in gehad.

Afgesproken werd dat er vervolgafspraken zouden komen om onze zorgen over bepaalde situaties verder te bepraten om voor het dorp tot aanvaardbare oplossingen te komen. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en zijn er een aantal gesprekken gevoerd op het gemeentehuis in Exloo.

Om te beginnen met de straatverlichting. Dit wordt meegenomen in het verlichtingsplan van de gemeente in 2016. Onze insteek  is om de verlichting te behouden en te verbeteren op de Verbindingsweg.

Ook over de bermen, vooral op het Zuideind, is gesproken. Dit geeft vooral in het voor- en najaar gevaarlijke situaties doordat de bermen worden kapotgereden. Om het geheel langs de wegkant met grasklinkers te voorzien gaat veel geld kosten. Daarnaast staan de bomen dicht aan de weg wat de situatie bemoeilijkt. Afgesproken is hierover om samen met de gemeente een oplossing te zoeken en daarvoor een voorstel te doen aan de bevolking.

Een ander punt van gesprek is de verkeerssituatie in het dorp. De maximum toegestane snelheid in het dorp bedraagt 80 km. De oorsprong hiervan is dat Drouwenerveen een doorgaande weg is tussen Gasselternijveen en Buinerveen zonder bebouwde kom.

Als dorpsbelangen hebben we aangegeven dat we géén drempels of wegversmallingen willen. De afgelopen maanden zijn er door de gemeente metingen in het dorp verricht omtrent de snelheid van het verkeer. Momenteel wordt er nog gemeten aan het Zuideind.

Afgesproken is met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer en de gebiedscoördinator om een voorstel te maken hoe we de snelheid kunnen  verminderen. Het voorstel wordt daarna aan de bevolking van het dorp voorgelegd om hierop te kunnen reageren. Wanneer het plan door zowel gemeente als bevolking akkoord is bevonden kan het worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Bij acceptatie zal er dan, in de komende jaren, geld voor beschikbaar moeten komen.

 

Klokkenstoel in Drouwenerveen wordt ondergewaardeerd!

Drouwenerveen_KlokkenstoelDe beheerders van de wiki pagina over klokkenstoelen waren op zoek naar de klokkenstoel op de begraafplaats van Drouwenerveen aan de Verbindingsweg. Hoe ze ook zochten, ze vonden hem niet. Totdat iemand die al meer dan 60 jaar hier woonde, vertelde dat de klokkestoel vlak achter het toegangshek stond, verstopt onder de grote boom. Er stond bovendien een lelijke Gamma tuinschutting omheen.
Deze klokkenstoel en ook het gehele dorp verdient een betere plaats. Het dorp en de klokkenstoel zijn het meer dan waard!

Aldus Cees Burggraaf.

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_klokkenstoelen_in_Nederland

PS
Wanneer er vrijwilligers te vinden zijn zou dit een mooi project zijn om met een financiële bijdrage van de Hunzecommissie  de stoel een prominenter uiterlijk te geven. (robin)

Paasvuur dit jaar op Boerenrockterrein 1e paasdag 5 april

paasvuurDit jaar wordt het paasvuur voor omgeving Drouwenerveen gehouden op  5 april 2015, 1e paasdag op het Boerenrockterrein aan de verbindingsweg tussen Drouwenerveen en Drouwenermond.
De activieteit wordt georganiseerd door Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond en Belangenvereniging Drouwenerveen/Bronnegerveen

Om 20:00 uur wordt het paasvuur ontstoken

Koek en zopie aanwezig. Koffie, thee en ranja gratis.

Op zaterdag 4 arpil wordt de paasbult opgebouwd. Er is een kraan aanwezig. Zorg voor schoon snoeiafval en ongeverfd hout zonder metalen.
Boomwortels, knoesters,  pallets en mileubelastende materialen worden geweigerd.

Kosten: 2 euro per aanhanger

 

Nieuwe boomgaard voor Drouwenerveen

wittebuizerdOp donderdag 26 maart kreeg Drouwenerveen een  dorpsboomgaard met maar liefst veertig fruitbomen. Recreatie 25° Noord en camping de Witte Buizerd stelden grond beschikbaar om aan de Zuideind in het dorp de boomgaard te realiseren. Afgelopen donderdag worden de appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen gepland.
Om de boomgaard in de toekomst te onderhouden wordt in het  orp een zogenoemde Hoogstambrigade opgericht. De brigadeleden krijgen op zaterdag 28 maart een snoeicursus en gaan daarna de boomgaard structureel onderhouden. Hierbij krijgen ze ondersteuning van leerlingen van de Winkler Prins school. Het onderhouden van fruitbomen is een vak apart en Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt de brigade hierbij met onder andere kennis en gereedschap.

Groene knopen, Rode draden 

De boomgaard in Drouwenerveen wordt gerealiseerd in het kader van het project Groene Knopen, Rode draden. Een project van de drie noordelijke Landschapsbeheerorganisaties. Het project is erop gericht een netwerk van betrokken burgers op te zetten die zich inzetten voor het landschap in hun eigen leefomgeving, met als doel de biodiversiteit te versterken. Dorpsboomgaarden, zoals wordt gerealiseerd in Drouwenerveen, dragen hier onder andere aan bij.
Groene knopen, Rode draden wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Een reportage van radio Drenthe bij Anke Dunk en Harro van Doorne op camping De Witte Buizerd. Ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe gaan zij samen met 25gradenNoord een boomgaard planten van 40 “oude rassen” hoogstam fruitbomen. Kersen, pruimen, peren en appels.Voor de biodiversiteit en de verfraaiing van het dorp Drouwenerveen. Met een groepje vrijwilligers willen zij de jaarlijkse snoei organiseren en op den duur ook de pluk voor een breder publiek mogelijk maken.

http://www.25gradennoord.nl/
https://www.facebook.com/25gradennoord

http://dewittebuizerd.nl/
https://www.facebook.com/pages/DE-WITTE-BUIZERD/444249178943068

http://www.cultuurfonds.nl/

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/projecten/dat-doen-we-samen/project/groene-knopen-rode-draden/28