Bezoek van B&W aan Drouwenerveen

 

drouwenerveenIMGP7321Op maandag 18 mei jl. hebben we bezoek gehad van het College van B&W van de Gemeente Borger-Odoorn, samen met een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente. De plek van samenkomst was in dorpshuis “Het Vertier”

Vanaf 17:00 uur hebben we, als Belangenvereniging, de bezoekers door middel van een PowerPoint presentatie een indruk gegeven van het dorp Drouwenerveen. We hebben de mooie zaken van het dorp gepresenteerd, maar ook zaken waar we ons als Belangenvereniging zorgen over maken.

Onderwerpen die o.a. ter sprake kwamen waren:

  • De straatverlichting
  • De verkeersveiligheid rondom een aantal kruisingen / splitsingen van wegen.
  • De maximum snelheid in ons dorp.
  • De bermen aan het Zuideind.

Na de presentatie hebben we een kleine wandeling gemaakt om een aantal van deze situaties in het dorp te bekijken.

Zowel het bestuur van de belangenvereniging als het College was we verheugd over de grote opkomst na het officiële gedeelte. Het was een ontspannende bijeenkomst waarbij onder het genot van een hapje en een drankje kon worden gesproken met wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren.

Rond 21:30 uur was de bijeenkomst ten einde en konden we terugkijken op een geslaagde ontmoeting met de bestuurders van de gemeente. Ook de vrijwilligers van Het Vertier hebben door hun goede verzorging hier een groot aandeel in gehad.

Afgesproken werd dat er vervolgafspraken zouden komen om onze zorgen over bepaalde situaties verder te bepraten om voor het dorp tot aanvaardbare oplossingen te komen. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en zijn er een aantal gesprekken gevoerd op het gemeentehuis in Exloo.

Om te beginnen met de straatverlichting. Dit wordt meegenomen in het verlichtingsplan van de gemeente in 2016. Onze insteek  is om de verlichting te behouden en te verbeteren op de Verbindingsweg.

Ook over de bermen, vooral op het Zuideind, is gesproken. Dit geeft vooral in het voor- en najaar gevaarlijke situaties doordat de bermen worden kapotgereden. Om het geheel langs de wegkant met grasklinkers te voorzien gaat veel geld kosten. Daarnaast staan de bomen dicht aan de weg wat de situatie bemoeilijkt. Afgesproken is hierover om samen met de gemeente een oplossing te zoeken en daarvoor een voorstel te doen aan de bevolking.

Een ander punt van gesprek is de verkeerssituatie in het dorp. De maximum toegestane snelheid in het dorp bedraagt 80 km. De oorsprong hiervan is dat Drouwenerveen een doorgaande weg is tussen Gasselternijveen en Buinerveen zonder bebouwde kom.

Als dorpsbelangen hebben we aangegeven dat we géén drempels of wegversmallingen willen. De afgelopen maanden zijn er door de gemeente metingen in het dorp verricht omtrent de snelheid van het verkeer. Momenteel wordt er nog gemeten aan het Zuideind.

Afgesproken is met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer en de gebiedscoördinator om een voorstel te maken hoe we de snelheid kunnen  verminderen. Het voorstel wordt daarna aan de bevolking van het dorp voorgelegd om hierop te kunnen reageren. Wanneer het plan door zowel gemeente als bevolking akkoord is bevonden kan het worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Bij acceptatie zal er dan, in de komende jaren, geld voor beschikbaar moeten komen.