Dorpskrant Het Leesvertier

leesvertier2Dorpskrant Het Leesvertier is en dorpskrant met nieuws uit de dorpen Drouwenerveen en Bronnegerveen en omgeving, gemaakt door en voor bewoners, onder auspiciën van de belangenvereniging Bronnegerveen en Drouwenerveen.

De eerste editie werd uitgebracht in 1998. De krant had toen een echte redactie en bestond uit tiental pagina’s A4. De krant werd geheel bekostigd door advertenties.

Een gedeelte van de krant was schoolkrant in samenwerking met de toen nog aanwezige basisschool “t’ Dobbegie”. Nadat de school gesloten is geworden is het Leesvertier een tijdje niet verschenen vanwege het ontbreken van kopij en de overvloed van advertenties.

In 2006 is het Leesvertier opnieuw uitgebracht door de Belangenvereniging en werd een onregelmatig verschijnend periodiek. “Het Leesvertiertje” In 2010 heeft het bestuur van de Belangenvereniging zich het doel gesteld ten minste vier uitgaven per jaar te doen.

In November 2015 verscheen een dik nummer als laaste uitgave onder de oude titel “Het Leesvertier”
leesvertier-2015-november

U kunt zich ook zelf aanmelden via  het nieuwsbriefmenu op de website van Drouwenerveen

 

Een paar bewaard gebleven uitgaven

website: http://leesvertier.nl (beschikbaar)

Sinds 2002