Categoriearchief: artikelen

College B&W bezoekt Drouwenerveen 18 mei 2015

wapen-borger-odoorn1Op maandag 18 mei bezoekt het College van B&W van onze gemeente Drouwenerveen.
De belangenvereniging heeft een programma opgesteld om het college en een aantal radsleden op de hoogte te brengen van het wel en wee in ons dorp. Onderwerpen kunnen zijn: de snelheid van het autoverkeer in het dorp, lantaarnpaalbeleid, bermbeheer en de kruising Hoofdstraat-Verbindingsweg

Vanaf 20:00-21:00 is er een inloop voor de dorpsbewoners om met het college en raadsleden te spreken.

Glasvezelproject in het Hunzegebied loop voorspoedig!

ikkiesvoorglasvezelECO-Oostermoer is een coöperatie die initiatieven stimuleert en faciliteert in buurten, wijken en dorpen in het Oostermoergebied, de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn. Het uitgangspunt bij deze activiteiten is verantwoorden transparant ondernemen en het creëren van een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners. ECO-Oostermoer wil dat iedereen in het gebied gebruik kan maken van snel, betrouwbaar en betaalbaar internet. De provincie Drenthe stimuleert dergelijke initiatieven en heeft ECO-Oostermoer een subsidie van € 50.000,- toegekend vanuit de subsidieregeling hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe.

Aantrekkelijk abonnement
ECO-Oostermoer wil inwoners in het Oostermoergebied een abonnement aanbieden voor de prijs van slechts ca. € 37,- per maand voor een standaard ‘all-in-one’ pakket (tv, telefoon en internet) en een hoge kwaliteit en snelheid van de glasvezelverbinding (standaard 100/100 MB/s).

Eexterzandvoort: financiering nodig voor opstartfase
Dankzij een indrukwekkende actie van vrijwilligers uit Eexterzandvoort en omgeving, heeft al meer dan 90% van de inwonersaangegeven mee te willen doen. Voor de opstartfase heeft ECO-Oostermoer echter nog niet de benodigde financiële middelen verzameld. Daarom worden financiers opgeroepen om een investering te doen. Er is een goed rendement haalbaar (minimaal 7%). Ook particulieren die willen investeren zijn welkom. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met ECO Oostermoer, via E info@eco-oostermoer.nl.
Zodra er een partij gevonden is gaan de werkzaamheden van start.

Aansluiting in Borger-Odoorn
In augustus bleek dat in 2e Exloërmond ook een betaalbare aansluiting mogelijk is. In Buinerveen, Drouwenerveen, Drouwenermond, Bronnegerveen en 1e Exloërmond zijn ambassadeurs, zoals Stichting Duurzame Energieprovincie, ook hard aan de slag gegaan met de belangstellingsinventarisatie, met prima resultaten. Zodra er voldoende belangstellenden zijn uit 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen kan daar ook gestart worden.

Ook snel internet voor úw dorp?
In meerdere dorpen zijn verenigingen van dorpsbelangen eninitiatiefgroepen de mogelijkheden voor snel internet aan het onderzoeken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw dorp? Maak geheel vrijblijvend uw interesse kenbaar via http://oostermoerverbindt.nl of teken direct in via http://glasvezel.energieprovincie.nl

OpenNet – Eco-Oostermoer – Glasvezel

opennet-logoGlasvezel in de veenkoloniën, het hoe, wat en waarom

Vroeger was de eigenaar van het kabeltje dat bij u in de meterkast uitkomt (bijvoorbeeld PTT/KPN) ook degene die bepaalde welke diensten ( telefoon, internet, TV) u bij hem kon afnemen. Als u het hier niet mee eens was had u geluk als er nog een ander kabeltje (bijvoorbeeld van Ziggo of UPC) in uw meterkast uitkwam. U had dan de “vrije” keuze om een andere netwerkeigenaar te kiezen, die overigens ook weer alleen zijn diensten aanbood. Men noemde dit “verticale insluiting”. De netwerkeigenaar levert de fysieke aansluiting, het beheer van het netwerk en de diensten.
De Nederlandse overheid vond dit een ongezonde situatie, want er was geen enkele concurrentie. Daarom heeft de overheid ervoor gezorgd dat de netwerkeigenaren hun netwerk, tegen een redelijke betaling en door de OPTA gereguleerd, moesten openstellen voor andere dienstenleveranciers. Er is dus een “OPTA gereguleerde concurrentie” gestimuleerd. U kunt, onafhankelijk van wie de netwerkeigenaar is, kiezen! Maar de netwerkeigenaar kan hier nog steeds, tot op zekere hoogte, invloed op uitoefenen.

opennet-vergelijk-nieuwOok in “nieuwe” breedband (lees glasvezel) netwerken vindt men het belangrijk te vermelden dat deze vooral erg open zijn. Technisch gezien klopt dat, echter de netwerkeigenaar bepaalt nog steeds tegen welke condities (uiteraard binnen de wettelijke grenzen van de OPTA regulering) andere dienstenleveranciers hun diensten mogen aanbieden. De netwerkeigenaar bepaalt ook nog steeds wie het beheer van het netwerk mag uitvoeren. Hiermee drukken ze wederom een flinke stempel op uw keuzevrijheid. We zien zelfs situaties waar de netwerkeigenaar een financieel belang heeft in de concurrerende leveranciers die naast elkaar op één netwerk hun diensten aanbieden. Deze netwerken noemen we “carrier-owned”.

logo-ecoostermoer

Daarom is er nu een “customer-owned” netwerk waarvan u zelf eigenaar kunt zijn. Een 100% neutrale en transparante partij zorgt voor het beheer van het netwerk en het transport van de diensten. Deze partij, de Communicatie Operator, in dit geval Eco-Oostermoer, zorgt dat dienstenleveranciers hun diensten kunnen aanbieden en met elkaar concurreren om u als klant. Daardoor kunt u in alle vrijheid uw eigen keuzes maken.

nieuwlogotext-sdeplus

Wat betekend dit voor ons gebied?

Dat wij zelf op zoek moeten gaan naar onze eigen klanten. Een eigen “customer-owned” netwerk begint bij jezelf en je buren.

Wanneer  zo veel mogelijk mensen overtuigd zijn en bereid zijn om een aansluiting te kopen, komt het glasvezelinternet steeds dichterbij.

Huidige stand van zaken

 • Leegloop van het gebied
 • Investeringen in zorg en onderwijs blijven achter
 • Matig ondernemersklimaat op platteland
 • Verschraling van voorzieningen
 • Grote providers investeren niet in glasvezel op het platteland

Waarom snel internet?

 • Gebied blijft aantrekkelijk om te wonen en werken
 • Beschikbaar voor alle bewoners en bedrijven
 • Het nieuwe werken is overal binnen handbereik
 • Digitale zorg wordt mogelijk
 • Modernisering van het onderwijs

Waarom met elkaar aan de slag?

 • Samen eigenaar
 • Samen bepalen wat er gebeurt
 • Samen de vruchten plukken
 • Keuzevrijheid
 • Onafhankelijk van huidige kabelmaatschappijen

Iedereen kan meedoen

 • Iedereen die wil, sluiten we aan!
 • Later aansluiten is ook mogelijk
 • Uitrol over het gehele werkgebied (gemeenten Aa en Hunze‚ Borger-Odoorn, Tynaarlo)

Wat krijgt u?

 • Gegarandeerd maximaal internet, nu en ook in de toekomst.
 • Mede-eigenaarschap en rendement
 • Vrije keuze van wie u diensten (telefoon, tv, zorg) afneemt (dus ook huidige providers)
 • Direct toegang tot alle diensten van providers naar keuze

Wat moet u daarvoor doen?

U gaat de basis (snel internet+dienstenportaal) gebruiken en sluit hiervoor een overeenkomst af. Eco-Oostermoer wordt dan de coöperatie die het beheer heeft over het netwerk en zorgt voor het onderhoud. Uzelf wordt gezamenlijk met anderen eigenaar van het netwerk.

U heeft keuze uit:

Optie 1:

 • U investeert eenmalig maximaal € 1.500 in een certificaat
 • Hierdoor wordt u direct mede-eìgenaar
 • Hierdoor deelt u direct mee in de opbrengsten en verdient u binnen 20 jaar uw investering terug

Optie 2:

 • U doet geen eenmalige investering
 • Hierdoor wordt u na maximaal 20 jaar mede-eigenaar
 • Hierna deelt u vanaf dat moment mee in de opbrengsten

Wat kost de basisdienst?

 • Maximaal internet (op dit 100/100 mbit/sec) voor € 30,-* incl. BTW
 • Bij een certificaat krijgt u van uw abonnement  maandelijks maximaal € 9,-* terug (bij keuze optie 1)

glasvezel-kosten

Heeft u interesse, teken dat in via het inventarisatieformulier glasvezel: http://glasvezel.energieprovincie.nl

Download een flyer om zelf af te drukken en uit te delen in uw buurt flyer-glasvezel-oostermoer-sde 

 

Bronnen:

Noot: 

 • WDoo (spreek uit wiedoe -engels we do = we doen) is een organisatie die open breedbandplatformen in Nederland  initieert, faciliteert en exploiteert.  Zij doen dit in nauwe samenwerking met het Zweedse OpenNet. http://wdoo.nl/
 • OpenNet staat wereldwijd model voor de vorm waarin breedbandplatformen door samenwerking van investeerders, dienstenleveranciers en klanten tot stand komen, naar ieders tevredenheid werken en zich blijven ontwikkelen.
  OpenNet is actief in Europa en heeft netten in Zweden, Noorwegen,Finland, Oostenrijk en Duitsland. OpenNet is in Nederland bezig in Friesland, Groningen en Drenthe. Op dit moment is het initiatief van Eco-Oostermoer een van de eerste  in Nederland.  http://www.opennetnederland.nl/

[1] uitleg bij het plaatje

Licht op groen voor glasvezel ook buiten Drouwenerveen en Buinerveen

ikkiesvoorglasvezelDe oproep van twee weken geleden om voor Drouwenerveen en Buinerveen snel internet mogelijk te maken heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Er kwamen naast een tachtigtal aanmeldingen uit beide dorpen nog eens meer dan honderd aanmeldingen uit andere dorpen binnen. Zo was er bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf dat spontaan aanbood om de aanleg van glasvezel van Drouwenerveen naar Drouwenermond voor zijn rekening te nemen. Ook in andere dorpen stonden spontaan mensen op om de belangstelling verder aan te wakkeren. Lees verder Licht op groen voor glasvezel ook buiten Drouwenerveen en Buinerveen

De Duurzame Energieprovincie nu ook voor snel internet in Drouwenerveen

duurzaam-300x282
Als Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++) storen we ons aan het te hooi en te gras gebruiken van de term duurzaam voor allerlei zaken die helemaal niet duurzaam zijn. Vooral de milieulobby en de windmolenlobby hebben daar een handje van en in het kielzog daarvan onze politici en bestuurders.

Iets is alleen duurzaam wanneer het voor de lange termijn een oplossing biedt voor een probleem of voorziet in een behoefte zonder de maatschappij te belasten of nieuwe problemen te introduceren.

Een duurzaam huis bouwen is dus meer dan alleen maar duurzame materialen gebruiken. Een huis levensloopbestendig en energieneutraal bouwen is al een stuk beter. In huis voorzieningen treffen waarmee zaken op afstand geregeld kunnen is nog beter. Veel mensen nemen bijvoorbeeld niet de moeite om de thermostaat lager te zetten als ze het huis verlaten omdat ze geen zin hebben om in een koud huis thuis te komen.

Domotica als oplossing voor veel problemen.

Met domotica ben je in staat de thermostaat op afstand aan te sturen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een Ipad. Op die manier kun je wel tegelijk energie besparen en toch bij thuiskomst het comfort van een warm huis hebben. Domotica communiceert via internet.

Bij een toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toenemende zorgvraag zal er steeds meer een beroep worden gedaan op domotica om ook zorg op afstand te kunnen leveren en ouderen op afstand te kunnen monitoren. Valdetectie en automatische alarmering is daar maar één voorbeeld van.

Daar waar politieposten op het platteland meer en meer verdwijnen zal ook voor veiligheidsmonitoring meer en meer een beroep worden gedaan op internet. Hoe meer data er over internet gaan hoe meer dat bij de bestaande infrastructuur ten koste gaat van de snelheid.

Snel internet in het buitengebied en in de kleine dorpen.

glasvezel-300x225Nu het aantal toepassingen van internet snel toeneemt lopen alle bewoners van het buitengebied en de kleine dorpen aan tegen hetzelfde probleem van traag internet ondanks de door providers voorgespiegelde snelheden.
De duurzame oplossing hiervoor is glasvezel aan huis en die ligt nu ook voor Drouwenerveen voor het oprapen als er tenminste voldoende belangstelling voor is!

In Eexterzandvoort en Gieterzandvoort is er voldoende belangstelling zodat daar binnenkort een glasvezelnet wordt uitgerold.  In Buinerveen en Nieuw-Buinen groeit de belangstelling. Geïnteresseerden krijgen een “all in one basispakket” voor 37 euro per maand. Dat omvat telefoon, tv en snel internet. En snel is dan ook echt snel namelijk 100 Mbps downloaden en 100 Mbps uploaden. Ter vergelijking, de huidige snelheid is niet veel meer dan 4 Mbps downloaden en 1 Mbps uploaden.

Wij willen glasvezel

Wilt u ook snel internet, laat het ons dan weten. Als we genoeg gegadigden in Drouwenerveen bij elkaar hebben dan kan glasvezel versneld worden gerealiseerd. Additionele wensen zoals onbeperkt bellen of extra tv zenders zijn tegen gangbare meerprijzen te verkrijgen. Zo is er bijvoorbeeld onbeperkt bellen naar vast en mobiel voor 10 euro extra. Als u serieuze interesse heeft kun u het inventarisatieformulier Glasvezel op de website van de SDE++ invullen . Rechts op het scherm van de website van de SDE++  ziet u de laatste stand van geïnteresseerden. Zodra er voldoende serieuze belangstelling is wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om al uw eventuele vragen te beantwoorden en spijkers met koppen te slaan.

Veel gestelde vragen:

Ik woon niet in Buinerveen of Drouwenerveen, kan ik toch meedoen?
Iedereen uit de Gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Tynaarlo en De Wolden kan zich aanmelden. Of er ook daadwerkelijk versneld glasvezel kan worden aangelegd hangt af van het aantal belangstellenden in uw dorp. Bij zo’n 50 belangstellenden is versnelde aanleg mogelijk.
Voorlopig willen we ons richten op de corridor van Gasselternijveen via Drouwenerveen en Buinerveen naar Exloerveen met aftakkingen naar Bronnegerveen, Drouwenermond en Nieuw-Buinen. Inwoners uit die dorpen maken dus de meeste kans op versnelde aanleg.

Mijn dorp telt minder dan 50 woningen. Kom ik dan niet in aanmerking ondanks dat iedereen wil meedoen?
Dat hangt af van de situering van uw dorp ten opzichte van andere dorpen waar voldoende belangstelling is. Zo ligt Drouwenermond zo’n 2,5 km van Drouwenerveen. Een van de bedrijven van Drouwenermond is bereid de aanleg van Drouwenerveen naar Drouwenermond voor zijn rekening te nemen. In dat geval kunnen de belangstellenden in Drouwenermond bij die van Drouwenerveen opgeteld worden. Ook als uw dorp dicht bij een ander dorp ligt waar al wel voldoende belangstelling is behoort dat tot de mogelijkheden. Dat moet van situatie tot situatie bekeken worden.

Hoeveel moet ik betalen voor aanleg naar mijn huis en voor de aansluiting van mijn huis?
Niets. De kosten voor aanleg en aansluiting zitten in de abonnementskosten van de provider. Dat geldt voor alle mensen die in eerste aanleg meedoen. Wilt u alsnog aangesloten worden wanneer de glasvezel er al ligt dan kan dat wel kosten met zich meebrengen. Hoeveel, dat hangt af van waar u woont.

Moet ik voorzieningen treffen op mijn eigen grond?
Dat hoeft in principe niet. De meeste problemen ontstaan vaak wel op de eigen grond omdat u uw tuin netjes heeft aangelegd of omdat u onder de grond bepaalde voorzieningen heeft aangelegd. Wanneer het eenmaal zover is zou het daarom enorm helpen als u zelf de handen uit de mouwen steekt en op eigen grond een sleuf graaft op de plaats waar u dat het beste uitkomt. U kunt daar ook een gezamenlijke actie met buren van maken wat het saamhorigheidsgevoel stimuleert.

Ik zit nu bij KPN als provider. Kan ik daar straks bij blijven?
Dat hangt van KPN af. Zij bepalen of ze via het aan te leggen glasvezelnet willen aanbieden. Als er voldoende KPN klanten in het gebied zitten waar de glasvezel wordt aangelegd dan is de kans groot dat KPN diensten zal gaan aanbieden omdat ze anders veel klanten verliezen.

Welke providers zijn er straks op het nieuwe glasvezelnet?
Dat weten we nog niet. De kans is groot dat Canal Digitaal, Ziggo en KPN daar in ieder geval bij zullen zitten omdat die al een relatief groot klantenbestand in het gebied hebben maar zeker weten doen we dat op dit moment niet. Biedt uw huidige provider straks geen diensten aan dan zult u dus moeten switchen van provider.