NIEUWS

School Drouwenerveen weer in gevaar??

Tijdens een crisis in de jaren 90, haalde 't Dobbegie het jeugdjournaal. Omdat er net te weinig kinderen op school zaten zou tot sluiting overgegaan moeten worden. Het minimum aantal is namelijk 23. Gelukkig is dit niet het geval geworden.
Nu is er de Nota Kern en Kader, in deze nota staat als punt dat een school minimaal 4 lokalen / groepen moet bevatten.
Zal nu 't Dobbegie definitief de nek om gedraaid worden?


klik op het bord voor de website van de school!


Weet u dat het groot onderhoud van onze school met het geld voor het klein onderhoud (ongeveer 6000 euro per jaar) wordt gedaan door vrijwilligers?

LAATSTE NIEUWS: School houdt op te bestaan na 1 augustus 2005

januari 2005

Door al de commotie over het al dan niet sluiten van de school, hebben vele ouders gemeend hun kinderen per komend schooljaar elders onder te brengen. Hierdoor zal het leerlingenaantal dalen tot onder de toegestane wettelijke grens (23) en daardoor heeft de school geen bestaansrecht meer.

Hier een stukje uit het Dagblad van het Noorden van 11 januari 2005

 


Hier een officiŽle brief van de school (hoe knullig kan het??), Kan de gemeente nou nog niet communiceren?


De gemeente en de bestuurscommissie denken toch  niet echt dat er kinderen naar Drouwen gaan vanuit Drouwenerveen? Nee hoor, ze gaan lekker naar de buurgemeente Aa en Hunze 

 
Christelijke Basisschool ít Kompas
Ceresstraat 6
9514 CA Gasselternijveen
directeur dhr. P. Wolters
tel. (0599) 512734
o.b.s. J. Emmensschool
Burgemeester Gaarlandtlaan 20
9514 CM Gasselternijveen
directeur dhr. J. Brouwer
tel. (0599) 512743

En de kinderen uit Drouwen?? Waar gaan die naar toe als de school in Drouwen dicht gaat? 

o.b.s. de Dobbe
Achter de Brinken 6c
9462 RH Gasselte
directie mevr. D. Akkerman
tel. (0599) 564750

 

Gemeente Borger-Odoorn, Goed gedaan!

 


1 oktober 2004

Lees hier de conceptnota van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs

Het laatste uur geslagen voor o.a. 't dobbegie??

Citaat: 
 ∑ O.b.s. Ďt Dobbegie te Drouwenerveen
O.b.s Ďt Dobbegie in Drouwenerveen voldoet met betrekking tot schoolgrootte niet aan de door de Bestuurscommissie geformuleerde uitgangspunten. Zowel aan het criterium van een gezonde financiŽle exploitatie voor de langere termijn, als het kunnen formeren van een onder-, midden- en bovenbouwgroep kan door het geringe leerlingenaantal niet worden voldaan. De Bestuurscommissie streeft daarom naar het samenvoegen van o.bs. Ďt Dobbegie en o.b.s. Ekkelhof te Drouwen. Het voornemen is beide scholen m.i.v. 1 augustus 2006 te fuseren. De bedoeling is de fusieschool te huisvesten op de locatie Ekkelhof.

27 september 2004

Lees hier de Brief van de MR+BDB aan de gemeente en politiek nav onderstaande uitspraken

16 september 2004

Uitspraken wethouder van der Veen vallen verkeerd in Drouwenerveen.
Lees artikel uit het Dagblad van het Noorden

10 september 2004

Mevr de wethouder vd Veen doet uitspraak in blad van Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het stukje stat in het grijze kader en is niet goed te lezen vanwege de kopie, op de site www.vng.nl heb ik het niet kunnen vinden. <citaat>: "Wethouder van der Veen: 'Alle scholen sluiten is niet goed. Drouwen en Drouwenerven (waar de basisschool 't Dobbegie niet meer dan 29 leerlingen telt) willen we concentreren in Drouwen, uiteraard in goed overleg met de bestuurscommissie openbaar onderwijs, die ook de bevoegdhied heeft doaarover te beslissen. ..." <einde citaat>  

Wij vragen ons af, is het al op een akkoordje gegooid  met de bestuurscommissie?? 

Lees hieronder het artikel, klik op de plaatjes
           

NB
De kinderen die ini Drouwenerveen op school zitten zullen naar alle waarschijnlijkheid niet naar Drouwen gaan, maar naar Gasselternijveen (Gemeente AA en Hunze) of naar Drouwenermond, mocht de school daar open blijven, daar gaat ten minste een veilig fietspad naartoe. Voor overige scholen zouden de kinderen aangewezen zijn op speciaal schoolbusvervoer.

21 juli 2004

Van uitstel komt afstel? Brief over voortgang Kern en Kader van de gemeente aan de indieners van zienswijzen   

22 juni 2004

Lovend artikel in het Dagblad van het Noorden over deze actiepagina! in "Muis in het Web"door Jan Venema (lees hier)

21 juni 2004

Gevechten om behoud scholen losgebarsten Dagblad van het Noorden 21 juni

9 juni 2004

Lees hier de zienswijze zoals die door de Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen, de Medenzeggenschapsraad OBS 't Dobbegie en Stichting Zaalruimte Drouwenerveen is opgesteld en aan B&W is toegezonden. Zienswijze Drouwenerveen (pdf 97kb)

26 mei 2004

Verzamelen om 18:30 bij dorpshuis het vertier om in een stoet naar de hoorzitting in Nieuw Buinen te gaan 

Lees hier vast het standpunt van de Belangenvereniging (pdf) over deze kwestie. 

De avond was een interessante avond, "wethouders die wel praten maar niets zeggen"... Drouwenerveen & Bronnegerveen waren flink vertegenwoordigd: 4 van de 6 sprekers. Een verslag volgt in "Het Leesvertier"

Hier een artikel uit het Nieuwsblad Dagblad van het Noorden

Voor 14 juni 2004 zullen de gezamenlijke belanghebbenden in Drouwenerveen & Bronnegerveen (BDB MR en stichting Zaalruimte) een gezamenlijke zienswijze en alternatieve begroting insturen naar de gemeente Borger-Odoorn.

mei 2004 2004

Uitnodiging voor de Buitengewone vergadering van de Belangenvereniging en de Medenzeggenschapsraad (pdf)
25 mei 20:30 in dorpshuis Het Vertier

brief van de bestuurscommissie onderwijs aan de ouders/verzorgers van kinderen van de school

Let wel, de gemeente kan de school niet sluiten, dat kan alleen de bestuurscommissie!

deel 1 deel 2

 


maart 2004 2004

Lees hier de nota Kern en Kader 2 - of - download het Word-Document (eventueel rechtse muistoets gebruiken)


april 2004 2004

Uiteindelijk is de nota Kern en Kader ook op de gemeentelijke website gezet

Hieronder treft u het raadsvoorstel en de nota Kern en Kader 1  en raadsvoorstel en de nota Kern en Kader 2 aan


mei 2004 2004

Lees het artikel uit het Dagblad van het Noorden  Sluiting bedreigt lagere school in Drouwenerveen

 

Hieronder treft u de documenten over Kern en Kader 3 aan.

In de schriftelijke versie van de nota Kern en Kader 3 zijn de conclusies per dorp ingepast in het document "Inventarisatie per kern". Voor de leesbaarheid en hanteerbaarheid van het stuk zijn alleen die kernen toegevoegd waarin ook voorzieningen zijn.

Hieronder treft u de bijlagen behorende bij Kern en Kader 3 aan.


Specificaties per dorpshuis liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Specificaties per school liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Specificaties per peuterspeelzaal liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Specificaties per sportaccommodatie (gymnastieklokalen, sportzalen, sporthallen) liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Specificaties per sportveld liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Om deze bestanden te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig.
Klik hier om Acrobat Reader te downloaden.

Raadsleden binnenkort op bezoek in Drouwenerveen

Drouwenerveen wederom bezoek krijgen van een aantal raadsleden. De datum is vastgesteld op 18 november 2004. 
We hopen dan ook hier aandacht te kunnen vragen voor de verkeersproblematiek.
Misschien is Kern en Kader nog niet door de raad. Laten we het hopen!

De laatste maal dat de raadsleden op bezoek waren was in september 2002 in het kader van een bezoek van de deelgebiedcommissie Middenloop van het Hunzeproject. 


maart 2004

Drouwenerveen nog steeds geen 50 km zone, lees hieronder de brief van de gemeente

deel1 deel 2

Bij de BOKD is geÔnformeerd of Drouwenerveen in aanmerking komt voor het project "Mooi Zo - Veilig Zo"

De gemeente Borger-Odoorn wil in het geheel niet mee wil doen aan dit project.
Gemeenten moeten namelijk zelf de helft betalen.

In ieder geval is schriftelijk toegezegd via een handgeschreven brief van de wethouder aan een onzer inwoners, dat Eesergroen een proef krijgt met 60km zone zonder aanpassingen van het wegbeeld. Wanneer de proef slaagt zal Drouwenerveen ook een 60km zone krijgen.

lees hier de brief:  deel 1 deel 2