Verkiezingsdebat RTVdrenthe Borger-Odoorn

Downloaden (PDF, 1.15MB)

Gemeente_BO_Verkiezingsspecial_2014_140310_LR

340 meter nieuwe buis op een dag #wmd

mankracht ontbreekt niet

mankracht ontbreekt niet

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vervangt zes kilometer waterleiding in Drouwenerveen en Buinerveen. Op 23 oktober is in Buinerveen door de aannemer 340 meter nieuwe buis door de oude bestaande buis getrokken. In verband met bomen in de berm langs de Noorderstraat in Buinerveen kan de leiding namelijk niet opgegraven worden.

Ongeplande storingen

Tijdens de werkzaamheden moet er een tijdelijk eindpunt gemaakt worden aan de waterleiding. Als er minder water gebruikt wordt, zoals ’s avonds of ’s nachts, loopt de druk op. Op maandagavond 21 oktober is daardoor het tijdelijk eindstuk van de leiding gesprongen. Met als gevolg geen water in een aantal gezinnen. WMD doet nu een proef met andere eindstukken. Vandaag is een oude afsluiter kapot gegaan. Ook hierdoor hadden een aantal huishoudens vanmiddag geen water. Helaas kunnen we deze ongeplande onderbrekingen niet voorkomen. Vanzelfsprekend proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Geplande onderbrekingen

Tijdens werkzaamheden zijn er ook altijd geplande onderbrekingen in de waterlevering. In deze gevallen ontvangen bewoners vooraf altijd bericht. Met vriendelijke groet,

Annemoreen Ooms Hoofd communicatie

Bekijk ook het interview met   projectleider Henk Rozema en Annemoreen Ooms op de site van RtvDrenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/bijzondere-nieuwe-aanlegmethode-waterleiding-buinerveen

WOZ, OZB en windmolens, schrijf een briefje aan de bank!

ozbOp zondag 15 september j.l. verscheen op de nieuwssite NOS.nl een berichtje dat ergens in Zeeland de OZB was verlaagd, dankzij het plaatsen van 5 windmolens. Lang leve de windmolens, zou je denken. Maar als je even verder leest blijkt dat die OZB verlaging het gevolg is van het afwaarderen van de woningen, die op een afstand van 1 km van die molens staan. De gemeente heeft de WOZ met gemiddeld (!) € 40.000 verlaagd. [1] Continue Reading »

Platform Storm zoekt grondeigenaren voor informatieavond

windmolenOPROEP!! Weet u wie grond heeft in het zoekgebied voor grootschalige windenergie?

Van de landeigenaren hebben we nog niet veel gehoord en we weten daardoor nog steeds niet wie het allemaal zijn. Niet handig als je in gesprek wilt. Want wij van Platform Storm willen de grondeigenaren uitnodigen voor een informatieavond over de gezondheidsproblemen die vastzitten aan windturbines. Daarom zijn we op zoek naar de landeigenaren die hier honderden megawatts aan windturbines willen neerzetten. Continue Reading »

Waterleiding Drouwenerveen wordt vervangen vanaf 30 september

wmdlogoWaterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) start met werk aan de waterleiding in Drouwenerveen. Aannemer Van Gelder vervangt zes kilometer bestaande leiding door kunststof buis. De schop gaat op maandag 30 september de grond in. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december 2013. De bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Werk in uitvoering
Tijdens werkzaamheden zijn er altijd onderbrekingen in de waterlevering. Als er tijdelijk geen water is ontvangen bewoners vooraf bericht. Tijdens deze onderbrekingen zijn er voor klanten van WMD gratis vijfliterflessen water beschikbaar. De activiteiten kunnen mogelijk ook enige hinder voor verkeer en omwonenden veroorzaken. Vanzelfsprekend proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Annemoreen Ooms
Hoofd communicatie

Nieuws van IJsverening Nooitgedacht

nooitgedacht

Het lijkt er nu toch echt op dat de herst het gaat winnen van de zomer en we weer richting winter gaan. Natuurlijk wil je nog niet te hard nadenken over een winter vol sneeuw en vrieskou.

Het bestuur van de ijsvereniging doet dit al wel en is bezig om de baan weer in orde te maken. In de herfstvakantie (vanaf 19 oktober) komen bestuurleden bij u aan, om de jaarlijkse contributie van €10 te innen.

Het is veel werk om de ijsbaan in goede staat te houden, daarom zijn er vrijwillgers nodig. Wil je meewerken als vrijwillerg met het onderhouden van de ijsbaan, geef je dan op via email aan nooitgedacht[a]drouwenerveen.com (vervang [a] door @).

Het biljartseizoen is weer begonnen bij BID

logo-bidDe vakanties zijn voorbij en dat daarom start het biljartseizoen weer. Traditiegetrouw is de aftrap geweest op vrijdag de 13e bij Rini Hulshof.

Vanaf vrijdag 27 september kan er elke veertien dagen weer gebiljart worden in dorpshuis Het Vertier. Het blljartavondje start om 19:30

De uitslag van de gespeelde wedstrijden kun je volgen via http://www.biljartscore.nl/bid

Het is weer zover: Burendag is in aantocht.

burendagStichting Zaalruimte Drouwenerveen (dorpshuis Het Vertier) doet mee aan de Burendag. Op zaterdag 21 september a.s. van 10.00 tot 14.00 uur organiseren wij een “Open huis” in het dorpshuis. Onderstaande verenigingen zijn uitgenodigd om zich te presenteren op deze dag, met het doel te laten zien wat er zoal gebeurt in het dorpshuis en om de onderlinge samenhang te versterken.

 • Belangenvereniging BDB
 • Bejaardensoos Drouwenerveen
 • IJsvereniging Nooit Gedacht
 • Toneelvereniging Volhouden
 • Biljartclub Bulls Hit
 • Gym./Aerobiesclub
 • Tafeltennisvereniging T.I.G.
 • Zusterkring
 • Kaartclub
 • Damclub
 • Dorpshuis Het Vertier

Stichting Zaalruimte Drouwenerveen stelt gratis het dorpshuis beschikbaar en er is gratis koffie met cake. Gezien de reacties van de verenigingen beloofd het een succesvolle dag te worden. Hopenlijk zien wij u op Burendag. Continue Reading »

Jaarvergadering Stichting Zaalruimte

vertiergrijsAlle inwoners van Drouwenerveen en Bronnegerveen zijn hierbij uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen van Stichting Zaalruimte Drouwenerveen (dorpshuis Het Vertier).

De vergadering vind plaats in het dorpshuis op dinsdag 7 mei. Aanvang 20:00 uur.

De agenda is als volgt: Continue Reading »

Nieuws over de waterleiding

wmdlogoHelaas hebben de inwoners van Drouwenerveen en Buinerveen de laatste tijd regelmatig last van storing in de waterlevering door leidingbreuken. Sommige klanten hebben helemaal geen water en andere klanten kunnen last hebben van lage waterdruk. Zonder water zitten is bijzonder onaangenaam. Onze excuses voor deze overlast en wij informeren u graag over de situatie van de waterleiding.

De leiding is ongeveer 60 jaar oud en is zwakker dan voorzien. Daarom is besloten om direct te starten met de voorbereidingen voor het vervangen van deze leiding. Zodra we meer zekerheid over de planning hebben laten we u dit weten. Klanten aan de Hoofdweg, Zuideind en Noordeind in Drouwenerveen en de Noorderstraat in Buinerveen hebben vandaag een informatiebrief ontvangen.

WMD zorgt voor betrouwbaar drinkwater. Om dat water bij u thuis te krijgen is een goed werkend leidingstelsel van groot belang. In de loop der jaren neemt op sommige plaatsen de sterkte van de waterleiding af. Dat betekent dat een dergelijke leiding kan breken als er plotseling veel vraag naar water is, bij verzakking van de grond of door weersomstandigheden, zoals vorst of storm.

Als een deel van een leiding is gerepareerd, bestaat de mogelijkheid dat de leiding even verderop opnieuw breekt. WMD tracht dit te voorkomen door een of meerdere spuien open te laten staan om de druk in de leiding zo gelijkmatig mogelijk te houden. Dit helpt niet in alle gevallen. In Drouwenerveen en Buinerveen vond afgelopen zondag en vanochtend een dergelijke kettingreactie van breuken plaats.

Wij begrijpen dat onze klanten veel hinder ondervinden door de wateronderbrekingen. Wij doen onze uiterste best het aantal storingen zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,
Waterleidingmaatschappij Drenthe

Paasvuur in Bronnegerveen

paasvuur

Op 1e paasdag is er weer een paasvuur bij de familie van der Scheer in Bronnegerveen.

Tijdens het paasvuur is er gelegenheid tot snacken en drinken.

Snoeihout kan op de zaterdag daarvoor gebracht worden van 9-17 uur. Een aanhanwagen vol kun je legen voor 5 euro, een kipper voor 10 euro.

Denk er aan: alleen snoeihout, geen ander materiaal.

NLDOET dit jaar ook weer in dorpshuis Het Vertier

Dorpshuis Het Vertier

Dorpshuis Het Vertier 

Zaterdag 16 maart vind de jaarlijkse grote schoonmaakdag van Stichting Zaalruimte Drouwenerveen plaats. Dorpshuis “Het Vertier” wordt dan binnen en buiten via een grote schoonmaakbeurt weer klaar gemaakt voor het seizoen.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de website van NLdoet  http://nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=5770411

25 graden noord

25gradennoord25 graden noord is een groepsaccomodatie die plaats biedt aan 44 personen.

Zij verzorgen personeels-, vrijgezellen-, klassen-, teambuildings-, familie- of vriendenuitjes op maat.

 

Zuideind 25, 9525 TJ Drouwenerveen

http://25gradennoord.nl

De IJsbaan in Drouwenerveen is NIET MEER open!

nooitgedacht Continue Reading »

Biljarten In Drouwenerveen stoot door!

logo-bidHet jaar 2012 is een goed jaar geweest voor de biljartvereniging BID - Biljart In Drouwenerveen. Op de zomer na is er tweewekelijks biljart gespeeld in “Het Vertier”. Minder dan 7 biljarters zijn er niet geweest dus altijd een maatje om tegen te spelen. Sterker nog enkele keren was iedereen er op 1 na. Gezellig druk is het dan.

Ook in 2013 gaat B.I.D tweewekelijks biljarten. We spelen het spel Libre.

De eerste vrijdag van 2013 zal 18 januari zijn. De datum is na overleg met het klaverjassen tot stand gekomen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Speeldata zijn: 18-1, 1-2, 15-2, 1-3, 15-3, 29-3, 12-4, 26-4, 10-5, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7,

De uitslagen en de wedstrijdagenda zijn te vinden via http://biljartscore.nl/bid/

Bestuurswissel bij IJsvereniging Nooitgedacht

Ubertus, Lukas, Marwin, Roelof, Chris


Op 13 november 2012 is de algemene ledenvergadring van IJsvereniging Nooitgedacht gehouden. De opkomst was niet erg groot, naast het bestuur en de kascommissie waren er 2 van de 85 leden aanwezig.

De vereniging heeft twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Marwin Leidekker en Roelof de Jonge. Deze zijn in de plaats gekomen van Aad van Grevenbroek en de openstaande vacature.

De overige bestuursleden zijn Chris Hensen (voorzitter),  Ubertus Siegers (penningmeester) en Lukas Hoenderken(baanmeester). Marwin is benoemd als secretaris en Roelof als baanmeester.

De kascommissie voor seizoen 2012/2013 bestaat uit Wim Volders en Aad van Grevenbroek.

Op de ijsbaan zijn nog enkele werkzaamheden geplanned waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Wil je meewerken, geef je dan op bij het bestuur van de ijsbaan. Binnenkort komen bestuursleden weer aan de deur om de contributie op te halen.

 

de pagina van de ijsbaanvereniging vind je hier: http://nooitgedacht.drouwenerveen.com

‘t komt altied goud – Burgerjaarverslaglied 2011-2012

Burgemeester Marco Out (@marcoout) lanceerde donderdagavond 29 november 2012 het eerste burgerjaarverslaglied van de gemeente Borger-Odoorn (@gemeenteBO) als ludiek protest tegen de verantwoordingsdruk. Het burgerjaarverslaglied vervangt het traditionele papieren burgerjaarverslag. Het lied wordt gezongen door gemeentezanger Bert Hadders (@BertNozem).

 

 

Drouwenerveen, Hoofdstraat 29, (9525 TD), € 348.500

Hoofdstraat 29, 9525 TD Drouwenerveen Een gerenoveerd VRIJSTAAND HERENHUIS met voortuin en achtertuin met gazon en terras op het zuidwesten. Het ruime herenhuis is oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1930 en in 2007 - 2008 grondig gerenoveerd. Voorzien...

Botsing met boom

DROUWENERVEEN – Een 52-jarige automobilist uit Gasselternijveen is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De man reed over de Verbindingsweg, toen hij met zijn wielen in de berm belandde. Hij probeerde te corrigeren, maar botste tegen een boom. De automobilist was aanspreekbaar en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Dienstverlening Gemeente Borger-Odoorn 2012

Wat kunt u als klant van de gemeente verwachten? Dat kunt u zien in de nieuwe film over het dienstverleningsconcept van Borger-Odoorn. U ziet onze medewerkers en klanten in dagelijkse situaties. Geen zware kost, maar een herkenbaar verhaal met een knipoog. Bekijk de film hieronder:
Continue Reading »

Nieuwe Bed & Breakfast en minicamping in Drouwenerveen – de Witte Buizerd

Op de rand van de Hondsrug ligt onze minicamping in een prachtige weidse omgeving met een groot aantal mogelijkheden voor uitstapjes en routes voor wandelingen en fietstochten. Continue Reading »

Uitslag stembureau Drouwenerveen als eerste in Borger-Odoorn

SOPN regio Noord Nederland

Er staan maar liefst 9 Noordelijke kandidaten op de lijst van de nieuwe Bestuurlijke Participatiebeweging SOPN. De SOPN is dus geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord. De politiek neemt de zeggenschap af van de stemmers, en vaart daarna een geheel eigen koers. De SOPN legt eerst alle belangrijke besluiten altijd eerst voor aan haar kiezers. De communicatietechnologie is hiervoor allang beschikbaar. De afkorting SOPN staat voor Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland en tegelijkertijd voor Samenhang, Openheid, Participatie en Natuur(lijk). Drie kandidaten uit Friesland, Drie uit Groningen en drie uit Drenthe. Dit is uniek! Continue Reading »

Biljart in Drouwenerveen – B.I.D – bloeit op

De afgelopen jaren is het biljarten in Drouwenerveen een prima tijdsbesteding geworden. De mensen die het stilstaande en bijna verkochte biljart in dorpshuis “Het Vertier” nieuw leven in wilden blazen is het gelukt een bloeiende vereniging op te bouwen.

Biljard In Drouwenerveen is de naam van de vereniging, afgekort B.I.D. De vereniging telt op dit moment 14 leden en hebben een eigen zaaltje ter beschikking. De nieuwbouw aan het dorpshuis is de plek waar het biljart is gesitueerd.

De biljarters spelen tweewekelijks op vrijdag Libre tegen elkaar voor een plekje  op de ranglijst aan het eind van het seizoen. Er zijn spelers op elk niveau en door berekening van gemiddelden is niemand kansloos bij een partijtje.

Het komende spelseizoen begint op vrijdag 7 september vanaf 19:30 uur. Een ieder is welkom om te komen spelen. Heb je geen keu, dan is er altijd wel eentje te lenen. De biljartballen zijn aanwezig ;-)

 

Contactpersonenen:

 • Gerard van der Scheer
 • Arnold van der Coo, Noorderstraat 22, 9525 TB Drouwenerveen, 06-21924019

 

 

Boerenrockfestival: 4 augustus: Boerenrockstar The Finals

Vier bands en vijf zangeressen strijden om een podiumplek op het Boerenrockfestival op 23/24/25/26 augustus te Drouwenermond.

De Boerenrockstarfinals vinden plaats in Het Vertier in Drouwenerveen op 4 augustus 2012.
De strijders om een podiumplek zijn:

Aniamal Antics
Ritn Ditn
Nix
White Nuckels

Tevens optreden van Astman

Toegang Gratis

www.boerenrockfestival.nl